Hlavní obsah
Budoucí podoba dopravního terminálu v Uherském Brodě Foto: Elen Sladká

Výstavba II. etapy dopravního terminálu v Uherském Brodě začne v červnu

Cestující se konečně dočkali. Po dvou letech odkladů bude stavba II. etapy dopravního terminálu, který spojí autobusové i vlakové nádraží v Uherském Brodě, zahájena 4. června.

Budoucí podoba dopravního terminálu v Uherském Brodě Foto: Elen Sladká
Výstavba II. etapy dopravního terminálu v Uherském Brodě začne v červnu

Tato výstavba zajistí kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu. Záměr je pokračováním 1. etapy, kterou byla realizace pěší lávky přes železnici v roce 2010.

Dvanáct nových nadkrytých autobusových stání bude bezprostředně navazovat na železniční perón v délce 150 metrů, parkování pro 74 vozidel bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou České dráhy přislíbily také rekonstruovat. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému.  

Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a orlojem. Přibude zde 41 nových laviček, stání pro 60 jízdních kol a vysazeno bude 24 stromů. Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky „U Racioly“ a osazení celého území zelení a městským mobiliářem.  

Že se jedná o rozsáhlý, a pro město velmi významný projekt, snad ani není třeba dodávat. Proto jen několik technických údajů - rozloha upravované plochy autobusových nástupišť činí 2432 metrů čtverečních, plocha chodníků 3885 metrů čtverečních, plocha vozovek 5118 metrů čtverečních, plocha sadových úprav 1980 metrů čtverečních a plocha vlakového perónu 448 metrů čtverečních.  

Realizace výstavby II. etapy dopravního terminálu by měla být ukončena v říjnu 2015. Předpokládané náklady, které původně činily 100 miliónů Kč (z toho 15 miliónů Kč vlastní zdroje), byly nakonec ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 30 miliónů Kč. O využití takto vzniklých úspor se bude jednat se švýcarskou stranou, která se oficiálního zahájení stavby zúčastní.  

Grant na realizaci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa ve výši 5,5 miliónů švýcarských franků byl poskytnut v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Projekt byl podpořen v rámci druhé tematické oblasti Životní prostředí a infrastruktura. Partnery projektu jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).  

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků