Hlavní obsah
Plakát s upozorněním na netradiční výstavu se sociální tématikou. Foto: Stanislava Dvořáková

Výstava uMĚNÍM ŽIVOT představuje práce klientů uprchlických zařízení a domovů pro seniory

Od 9. do 22. září Klub přátel umění v Ústí nad Orlicí pořádá v rámci projektu Speciální výtvarná výchova Masarykovy univerzity - Pedagogické fakulty v Brně prezentaci prací klientů uprchlických zařízení, diagnostického ústavu, zařízení sociálních služeb a domovů seniorů.

Plakát s upozorněním na netradiční výstavu se sociální tématikou. Foto: Stanislava Dvořáková
Výstava uMĚNÍM ŽIVOT představuje práce klientů uprchlických zařízení a domovů pro seniory

Je každou nocí, každým dnem někdo v bídě narozen. Je každým dnem a každou nocí někdo zrozen k slasti žhoucí. / Někdo je zrozen k slasti žhoucí a někdo zase k temné noci...

Přiléhavým veršem z poezie anglického básníka Williama Blakeho navodil kurátor Petr Kamenický odpovídající atmosféru, kterou následně upřesnil slovy: "I když výstava zobrazuje různá díla zahrnující výtvarné cítění, není výstavou uměleckou, ale sociální."

Projekt Speciální výtvarné výchovy má zejména význam pro prohlubování empatie studentů speciální i sociální pedagogiky a psychologie, kdy vedle tradičních výtvarných technik pod odborným vedením speciálního pedagoga, psychologa a didaktika otevírá nové cesty pro zkvalitnění života klientů se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním.

Za tím účelem katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolupracuje se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, v Brně s Diagnostickým ústavem pro mládež, Muzeem romské kultury, Domovem pro seniory a v Nových Zámcích s poskytovatelem sociálních služeb. Na projektu se dále finančně podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

Aktivity studentů a absolventů v sociální oblasti jsou zajišťovány přímo ve výtvarných ateliérech v nemocnicích, v sociálních zařízeních různých typů, na speciálních a praktických školách. Seznámení veřejnosti s touto činností je zprostředkováváno výstavami v Brně i dalších městech ČR.

Význam pro klienty těchto zařízení tkví v zkvalitnění života výtvarnou tvorbou a sdílením příběhů beze slov. Toto je zejména přínosem pro klienty uprchlických táborů, kde bez znalosti jazyka a života v nové zemi je kreslířský projev jedinou cestou k navázání nových přátelství. Jako příklad kurátor uvedl příběh dětí z Balkánských zemí, které znaly hlavně samopal a jako řešení problémů viděly útěk na koni nebo provdání či přiženění do cizí země.

V domovech pro seniory znamená uplatnění projektu útěk ze stereotypu všedních dní do šťastného světa snů mladých let. Mohou se vrátit ke své zálibě a s mladistvým zápalem zapomenout na kalendářní počet svých let.

Klient PSP v Nových Zámcích, Josef Schubert se stal součástí prezentace projektu Speciální výtvarné výchovy výstavou jeho výšivek v Olomouci. V Domově seniorů v Brně zase Jaroslav Vašek nepočítá svých 90 let a s neskonalou trpělivostí vyšívá optickou myší. Počítačovému programu Word vtiskl folklórní identitu systémem znaků, symbolů a odkazů na výtvarné styly. Na výstavě lze obdivovat takto vytvořený paragraf, krajinu, váhy spravedlnosti, vězení, velký vůz, slunce a planetární systém.

Tímto výčet vystavených prací nekončí a je jen na návštěvnících, aby prohlídkou výstavy do 22. září rozšířili svůj obzor sociální pomoci.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků