Hlavní obsah
Ostruha, 2. polovina 15. století. Muzeum Komenského v Přerově. Foto: Petr Žákovský

Výstava Muzea Komenského v Přerově odhalí středověké a raně novověké zbraně Přerovska

Od 13. října budou mít návštěvníci Muzea Komenského v Přerově možnost zhlédnout reprezentativní výstavu Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, která představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války.

Ostruha, 2. polovina 15. století. Muzeum Komenského v Přerově. Foto: Petr Žákovský
Výstava Muzea Komenského v Přerově odhalí středověké a raně novověké zbraně Přerovska

Přerovští muzejníci právě nyní intenzivně pracují na přípravě výstavy, která odhalí kolekci nálezů středověké a raně novověké výzbroje a výstroje ze sbírek archeologie a militaria Muzea Komenského v Přerově, přičemž v této formě budou tyto zbraně prezentovány vůbec poprvé. Vystavené artefakty budou doplněny o vybrané atraktivní exponáty ze sbírek dalších středomoravských muzejních institucí. 

Nedílnou součástí připravovaného projektu bude i výpravný katalog, který podrobně mapuje sbírku militarií přerovského muzea a jejich případnou vazbu na konkrétní historické události regionu. Jednotlivé druhy zbraní, a také ochranná zbroj budou prezentovány jak v rámci obecného vývoje těchto předmětů, tak i v kontextu historických událostí přerovského regionu. 

První část výstavy je spojena s raně středověkým osídlením města Přerova. Z tohoto období máme doloženy spíše ojedinělé archeologické nálezy militarií, z nichž nejstarší spadají až do 9. století. Mladší část vystavených předmětů pochází z 10. – 11. století a reprezentuje mladší dobu hradištní, kdy se na přerovském Horním náměstí nacházelo mohutně opevněné hradiště.

Největší zastoupení pak má široká škála druhů a typů vrcholně a pozdně středověkých militarií, mezi nimiž lze vyzdvihnout především kolekci mečů, které reprezentativním výběrem názorně ilustrují vývoj této exkluzivní zbraně od 9. do počátku 16. století, přičemž většina z nich nebyla veřejnosti prozatím nikdy představena. Za zmínku stojí také bohatá kolekce tesáků, seker či předmětů úzce spojených s ovládáním koňské síly, mezi nimiž dominuje především široká typová škála ostruh.

Jeden z hlavních exponátů pak bude představovat větší část kolekce unikátního nálezu raného typu plátových zbrojí z přelomu 14. a 15. století, který byl učiněn kolem roku 1866 na dnes již zničeném tvrzišti v Žeravicích na Přerovsku. Tento světový unikát reprezentuje jednu z nejstarších dochovaných plátových zbrojí vůbec, přičemž část kolekce nepochybně sloužila svému někdejšímu majiteli při turnajích, o čemž nás informují dochované specifické díly tohoto ochranného odění.

Dominantou výstavy bude podstatné torzo hlavně tarasnice z původní výzbroje hradu v Tovačově, doprovázené dvěma hlavněmi raně novověkých děl z téže lokality.

Závěr výstavy bude věnován válečným událostem třicetileté války, které dramaticky zasáhly do života tisíců obyvatel měst a vesnic na střední Moravě.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která se uskuteční 12. října v 17.00 hodin ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a návštěvníkům pak bude přístupná v Galerii přerovského zámku do 31. března 2018.

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.

Další informace:
Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407 
e-mail:
schenk@prerovmuzeum.cz 

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166                                 e-mail: zakovsky@arub.cz 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků