Hlavní obsah
Bývalí i současní pacienti před Multicentrem PNHoB Foto: Dagmar Vačiljová Stehlíková

Úspěšní absolventi léčby návykových nemocí měli sraz v Horních Beřkovicích

Již po sedmé se sešli úspěšní absolventi léčby návykových nemocí v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na Dni NE!závislosti.

Bývalí i současní pacienti před Multicentrem PNHoB Foto: Dagmar Vačiljová Stehlíková
Úspěšní absolventi léčby návykových nemocí měli sraz v Horních Beřkovicích

První červnová sobota v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice patří již sedm let primariátu Léčby návykových nemocí (léčba závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a gamblingu).

Tento primariát byl na konci května v recertifikačním šetření Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky opět shledán v souladu s certifikačními standardy způsobilým poskytovat programy a odborné služby uživatelům a závislým na návykových látkách.

Významnou událostí tohoto primariátu je již sedm let Beřkovický Den NE!závislosti, který je oslavou abstinence. Každoročně se na začátku června vrací úspěšní absolventi léčby na jeden den do psychiatrické nemocnice, kde se setkávají jak s terapeutickým týmem, tak se současnými pacienty.

Informují o tom, jak se jim daří abstinovat, s jakými problémy se v životě po léčbě museli vypořádat a zda se jim podařilo dosáhnout vytýčených cílů, které si v léčbě stanovili. Zároveň si přijíždí připomenout léčbu, kterou zde prošli a v neposlední řadě načerpat podporu do dalších let v abstinenci. 

Přijíždí i s rodinnými příslušníky, kteří je v léčbě podporovali nebo se v rámci léčby zúčastnili rodinné terapie a několik dnů si léčbou prošli se svým blízkým. Svou přítomností a informacemi také působí motivačně pro stávající pacienty, kteří tento den velmi kladně hodnotí.

Také sobota 3. června nebyla výjimkou. Za krásného počasí se do nemocnice sjelo 71 úspěšných absolventů léčby. Ti nejprve navštívili svá bývalá oddělení a setkali se s terapeutickým týmem a současnými pacienty.

Následoval slavnostní program v místním Multicentru, který zahájil primář MUDr. Bohuslav Plachý a zakladatelka projektu, PhDr. Viktorie Ženková Ph.D. Poté současní pacienti zahráli autorskou pohádkovou komedii s názvem Nezvratný osud, kterou nacvičili v rámci dramaterapie a za kterou byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem.

Slavnostní část programu zakončilo předávání certifikátů NE!závislosti a drobných upomínkových předmětů. Tato část je velkým cílem mnohých absolventů, protože je pro ně velmi důležitým oceněním jejich abstinence.

Nakonec proběhla v Multicentru a jeho okolních venkovních prostorách neformální část. Absolventi diskutovali s terapeutickým týmem, mezi sebou a se současnými pacienty. Ti tak měli možnost získat informace přímo od abstinujících absolventů, podělit se s nimi o zkušenosti z léčby a získat informace z oblastí, které jim nejsou jasné.

Všichni měli možnost zakoupit si výrobky pacientů vytvořené v rámci ergoterapie (prodalo se za 3500 Kč) a vydatně se občerstvit. Nejen za to patří velký dík Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice a Statutárnímu městu Kladnu, které bylo partnerem projektu.

Celý Beřkovický Den NE!závislosti 2017 se vydařil a pořadatelé i pacienti si slíbili, že se za rok znovu setkají a oslaví tak abstinenci a úspěšnou léčbu. A největší motivace na závěr. Letošního Dne NE!závislosti se zúčastnila také paní Eva, která se zde léčila se závislostí na drogách a úspěšně abstinuje již šestnáct let.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků