Hlavní obsah
Junáci vzhůru, volá den! Buď připraven, buď připraven! Skautská hymna a znak jsou neodmyslitelné atributy této výchovné organizace. Foto: Stanislava Dvořáková

Světlušky volají včelky a žirafy do svých řad

Skautky a skauti v Ústí nad Orlicí v pátek 15. února pozvali děti a jejich rodiče do skautské klubovny v Ústí nad Orlicí-Hylvátech na Den otevřených dveří. Připravili pestrý program plný her a ukázek skautského aktivního života.

Junáci vzhůru, volá den! Buď připraven, buď připraven! Skautská hymna a znak jsou neodmyslitelné atributy této výchovné organizace. Foto: Stanislava Dvořáková
Světlušky volají včelky a žirafy do svých řad

Junák - svaz skautů a skautek je od roku 2007 největší organizací mládeže v ČR a je zároveň součástí mezinárodního skautského hnutí, do kterého je zapojeno několik miliónů mladých lidí. Je výchovnou organizací, která celoročně pracuje s dětmi a mládeží a každoročně pořádá dětské tábory. Tato skautská práce je uskutečňována díky úsilí početných dobrovolných činovníků.

Vedoucím se stává starší skaut, který v oddíle strávil řadu let a nasbíral dostatek zkušeností. Navíc pro oprávnění práce s dětmi musí splnit několik zkoušek, a to základní čekatelskou, která opravňuje ke spolupráci na vedení oddílu a vůdcovskou opravňující k samostatné práci. Podmínkou je zdravotnický kurz a zkoušky s pedagogiky, psychologie, bezpečnosti, právního minima, zásad táboření, pořádání akcí pro děti a plánování činnosti oddílu.

V ústeckém dívčím oddíle jsou zapojeny skautky (dívky 12-18 let) a světlušky (dívky 6-12 let), které tvoří v současné době dvě družiny - Včelky a Žirafy. Schůzky se uskutečňují jednou týdně, v pátek od 16.00 do 18.00 hodin.

Pro tuto činnost jim slouží dvoupatrová budova s kuchyní a společenskou místností. Každá družina má svoji klubovnu. Budovu obklopuje velká zahrada.

Výchovné působení vychází z konkrétního zájmu dětí a je naplňováno prostřednictvím her, získáváním manuální zručnosti při výrobě různých předmětů, skautskými dovednostmi (vázání uzlů, Morseova abeceda, stopování), praktickými činnostmi (samostatný úklid klubovny), poznáváním přírody a okolí (historické památky). Cílem je rozvíjení morálních hodnot charakterových vlastností, samostatnosti, odvahy a společenské odpovědnosti.

Toto je zahrnuto do pěti zákonů: světluška je čistotná, statečná a veselá, pomáhá jiným, poslušná a vždy mluví pravdu.

Každoročně je pořádán letní tábor, vždy na jiném místě, s vlastní polní kuchyní a ubytováním ve stanech s podsadou. Náplní je nejen ověření samostatnosti, zdatnosti a nebojácnosti při absolvování noční stezky odvahy, při sportovních soutěžích, ale i mnoha dobrodružných hrách včetně celotáborové etapové hře a při plnění různých úkolů. V polovině tábora se koná návštěvní den rodičů.

S činnosti skautů a skautek se lze také seznámit při červnové akci Město v pohybu a o srpnové Staročeské pouti, kdy na náměstí postaví stan, u kterého celé odpoledne opékají a prodávají párky.

Široká veřejnost další údaje o práci místního skautu může získat na Dnu otevřených dveří, kdy vedoucí Dita Cihlářová nejen informuje o poslání skautského hnutí, ale zároveň i o činnosti vlastního oddílu prostřednictvím četných diapozitivů.

Oddíl pak udržuje stálou spolupráci s rodiči, kdy většinou posílá po dětech lístečky s informacemi. Ty lze nalézt i na www.skautky-uo.estranky.cz. Je možné si také objednat odběr měsíčního zpravodaje "Novinky z klubovny".

Přihlásit dítě do oddílu lze pak e-mailem dita.cihlarova@seznam.cz, telefonem 728 149 521 nebo osobně po každé páteční schůzce.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků