Hlavní obsah
Hodonínská průmyslovka otevírá ve školním roce 2015/2016 dva technické obory. Ukázky prací oboru Stavebnictví. Foto: Jana Slováková

Střední škola umělecká a průmyslová v Hodoníně otevírá dva technické obory

Hodonínská průmyslovka otevře ve školním roce 2015/2016 dva technické obory: Technické lyceum a Stavebnictví.

Hodonínská průmyslovka otevírá ve školním roce 2015/2016 dva technické obory. Ukázky prací oboru Stavebnictví. Foto: Jana Slováková
Střední škola umělecká a průmyslová v Hodoníně otevírá dva technické obory

Podmínkou přijetí na oba technické obory SŠPU Hodonín, Brandlova 32, je úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky.

Hodonínská průmyslovka pořádá před přijímacími zkouškami také přípravné kurzy pro uchazeče, kde se budou intenzivně připravovat na přijímací zkoušku z matematiky. Uchazeči se na bezplatný přípravný kurz mohou přihlásit on-line na webu školy.

Kurz se skládá ze dvou částí, v nichž se procházejí příklady z databáze úloh, která je již nyní zveřejněna na webu školy. Do přípravných kurzů budou zařazeni uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu oboru Technické lyceum nebo Stavebnictví. Přihlášky musí být podány nejpozději do 15. března 2015.

Ve školním roce 2015/2016 škola přijímá 30 studentů na obor Technické lyceum a 60 studentů na obor Stavebnictví. Oba studijní obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. 

Absolvent oboru Technické lyceum je připraven k vysokoškolskému studiu technických oborů. Získá však i odborné kompetence uplatnitelné při vstupu na trh práce. Uplatní se všude, kde je vyžadována práce s IT, řešení programátorských úloh, tvorba webových stránek, práce v programu Inventor, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace, znalost základů ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Absolvent oboru Stavebnictví se uplatní v povolání stavební technik v různých pozicích. Stavební technici se realizují v oblasti přípravy staveb v pozici přípravy a realizace investic a engineeringu, projektant, v oblasti provádění staveb v pozici mistr nebo stavbyvedoucí. U obsluhy vodohospodářských zařízení v pozici provozní dispečer. V oblasti výroby betonových dílců a se uplatní v pozici technolog, provozní dispečer či kontrolor jakosti. Své uplatnění nacházejí absolventi v oblasti správních institucí jako referenti státní správy, v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici zkušebnictví i jako pracovníci marketingu. Absolvent je samozřejmě také připraven ke studiu na vysokých školách s technickým zaměřením.

Hodonínská Střední škola umělecká a průmyslová je už 60 let významnou vzdělávací institucí. Vychovala tisíce absolventů, jejichž uplatnění v praxi je hlavně v technických a uměleckých oborech. Její kvalitu také ukazuje téměř stoprocentní úspěšnost u maturitních zkoušek a hlavně bezproblémové přijetí jejích absolventů na vysoké školy. Získala si své nezastupitelné místo mezi středními školami a těší se velmi dobré pověsti u veřejnosti.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků