Hlavní obsah
Foto: archiv KNTB

Sloučení nukleární medicíny a radiologie v Krajské nemocnici T. Bati přinese především výhody

Slučování pracovišť má svou logiku. Racionálněji se využijí radiologičtí asistenti i zdravotní sestry a spojené pracoviště pak může pracovat efektivněji. Co je ale nejdůležitější, dojde i k racionálnější indikaci vhodné zobrazovací metody, tudíž pro pacienta k minimalizaci radiační zátěže.

Foto: archiv KNTB
Sloučení nukleární medicíny a radiologie v Krajské nemocnici T. Bati přinese především výhody

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně došlo z výše uvedených důvodů od 1. února letošního roku ke sloučení Oddělení nukleární medicíny a Oddělení zobrazovacích metod. Novým primářem vzešlým z výběrového řízení se stal MUDr. Jiří Tesař.

Ke slučování nukleární medicíny a radiologie již v minulosti došlo na několika klinikách, například před více než deseti lety ve Fakultní nemocnici v Plzni nebo později ve Fakultní nemocnici v Brně, kde sloučení vidí jako pozitivum i přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny prof. MUDr. Vlastimil Válek.

„Nukleární medicína a radiologie mají hodně společného – radiační ochranu, hybridní zobrazení, radiologické asistenty, organizaci provozu. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že se postupně budou tato pracoviště spojovat nebo budou nucena k těsnější spolupráci vedením nemocnic. Je to logický vývoj - tak jako centrální operační sály, jako endoskopická centra a další. Navíc se to týká i přijímání absolventů, kteří po absolvování radiologického kmene mohou provádět řadu výkonů samostatně (včetně CT) a přitom pak mohou pokračovat v přípravě k atestaci z nukleární medicíny. Na pracovišti potom takový lékař pracuje jako radiolog s kompetencemi v rozsahu kmene a po absolvování atestace i jako lékař specialista pro nukleární medicínu,” konstatuje prof. Válek.

Oddělení zobrazovacích metod v KNTB momentálně pomáhají s kontrolou popisů vyšetření atestovaní lékaři z Uherskohradišťské nemocnice.

„Není to poprvé, kdy spolupracujeme se zlínskou nemocnicí. Fungujeme v jednom kraji a vzájemně si vypomáháme, když je potřeba,” uvedl primář oddělení nukleární medicíny UHN MUDr. Vojtěch Grecman.

„Funguje to stejně jako obvykle, jen s tím rozdílem, že kontroloři sedí v Uherském Hradišti, na kvalitu to nemá žádný vliv. S kontrolou PET/CT nám pomáhají také dva specialisté z Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Plzni. Oba dva mají odbornosti z radiologie i nukleární medicíny – v kvalitě vyšetření je to už za pouhý měsíc výrazně poznat. I to je pro pacienta posun k lepšímu. Po personální stabilizaci oddělení budeme počty vyšetření oproti předchozím letům ještě navyšovat, což umožní kratší čekací doby,” dodal primář Jiří Tesař.  

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků