Hlavní obsah
Učitelé a ředitelé šumperských škol diskutovali o inkluzi s odbornicí Pavlínou Baslerovou (uprostřed). Foto: Vladimíra Krejčí

Ředitelé a učitelé šumperských škol se připravují na inkluzi

Velké změny nastanou po prázdninách v českých školách. Týkat se budou vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami. Novela školského zákona garantuje právo na podpůrná opatření, která pomohou žákům překonat jejich znevýhodnění. Odstartuje tak zvaná inkluze.

Učitelé a ředitelé šumperských škol diskutovali o inkluzi s odbornicí Pavlínou Baslerovou (uprostřed). Foto: Vladimíra Krejčí
Ředitelé a učitelé šumperských škol se připravují na inkluzi

Podcenit přípravy nehodlají učitelé a ředitelé škol na Šumpersku. Proto se také sešli na odborné konferenci na Střední škole železniční, technické a služeb. O problematice společného vzdělávání jim přednášela Pavlína Baslerová, univerzitní pedagožka, školní inspektorka a odbornice na inkluzi. 

„Šíří se různé fámy a dezinformace. Lidé se bojí, že v září do běžných tříd nastoupí davy dětí ze speciálních škol, které kvůli tomu zaniknou. Přitom děti schopné integrace už dnes tyto třídy navštěvují. Naopak současní žáci speciálních škol jsou většinou spokojení a změnu školy vůbec neplánují,“ uvedla Baslerová. 

V lavicích běžných škol dnes usedá více než polovina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich očekávaný nárůst má být především důsledkem lepšího diagnostikování specifických vývojových poruch učení, případně sociálního či jiného znevýhodnění. 

Setkání pedagogů s odbornicí na inkluzi zprostředkovala Irena Jonová, ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, šumperská zastupitelka a předsedkyně městské komise školství a sportu. „Termín 1. září se blíží a informací stále není dostatek, leckdy se k nám dostanou i takové, které si vzájemně protiřečí. Nechtěla jsem jen pasivně čekat a rozhodla jsem se udělat něco pro zlepšení informovanosti,“ objasnila Jonová, proč kolegy svolala. 

Ředitelé škol si díky její iniciativě mohli upřesnit četné nejasnosti, které plánované změny doprovázejí. Zajímali se především o to, jak sestavovat plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány žáků. Hovořili o spolupráci s rodiči a se školskými poradenskými zařízeními a také o nárocích, které chystané změny kladou na zřizovatele škol. Právě zřizovatel totiž musí financovat potřebné stavební úpravy, například vybudování výtahu pro vozíčkáře. 

„Školský zákon bylo třeba novelizovat, protože ten stávající nereflektuje současnou situaci. Díky legislativní změně školy od září získají finanční prostředky na pořízení speciálních pomůcek pro znevýhodněné žáky, na zaplacení asistenta pedagoga či druhého učitele ve třídě,“ vysvětlila Baslerová. 

Nová legislativa definuje pět stupňů podpůrných opatření pro znevýhodněné žáky. První stupeň diagnostikuje škola, druhý až pátý musejí určit odborníci ve školských poradenských zařízeních. Od diagnostikovaného druhého stupně bude škole navýšen finanční normativ na příslušného žáka. 

Baslerová nezastírá, že plánované změny přinesou zvýšené nároky na učitele, kteří musejí zohlednit individuální potřeby žáků. „Jeden pedagog se mě ptal, jestli inkluze znamená, že bude na vyučovací hodinu chystat několik typů příprav, aby pokryl potřeby všech žáků, a jestli pak dostane také několikrát zaplaceno. Má odpověď je taková, že učitelé se budou muset přizpůsobit zvýšeným nárokům, tak jako jsme všichni nuceni adaptovat se na změny, které život přináší,“ řekla odbornice na setkání s pedagogy a ocenila dobrou spolupráci škol na Šumpersku.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků