Hlavní obsah
Současný stav domu č. 10 Foto: archiv NPÚ, ÚP Sychrov

Ratibořický areál čeká oprava, přístup do Babiččina údolí bude krátkodobě uzavřen

Ratibořický zámek s přilehlým Babiččiným údolím býval jedním z největších turistických lákadel východních Čech. To bylo v době propagující dílo Boženy Němcové nejen na školách, ale i v kultuře celkově.

Současný stav domu č. 10 Foto: archiv NPÚ, ÚP Sychrov
Ratibořický areál čeká oprava, přístup do Babiččina údolí bude krátkodobě uzavřen

Zájem v posledních letech upadl, zámek sice dál po opravách přitahuje návštěvníky, ale budovy v údolí již potřebují generální rekonstrukci. Návaly školních výletů i zájezdů ROH jsou nenávratně pryč, ideál Babičky také utrpěl léty na přitažlivosti.

Myslí i na chráněné živočichy

„V březnu bude zahájena (pokud to klimatické podmínky umožní) stavební akce pod názvem "Státní zámek Ratibořice - odstranění škod po povodni z června 2013 na Národní kulturní památce", tj. komplexní obnova vodního díla Mlýnský náhon v Ratibořicích. Po zahrazení vtoku vody do náhonu u Viktorčina splavu bude proveden zevrubný průzkum na výskyt předpokládaných vodních živočichů (škeble rybničné, střevle potoční, případně dalších druhů ryb, mlžů, raků apod.). V případě výskytu budou živočichové odloveni, vysbíráni a přemístěni na jiná vhodná náhradní stanoviště, např. do jiných zavodněných úseků navazujících závlahových kanálů, aby po dokončení díla mohli být navráceni zpět do míst svého původního výskytu. Vrcholem díla bude založení a zhotovení zcela nových dřevěných vantroků včetně nátokových stavidel jak pro mlýn, tak i pro mandl,“ informovala mluvčí NPÚ z územního pracoviště Sychrov Lucie Bidlasová.

Obnovena bude funkčnost také 3 vodních kol - jednoho zcela nového a jednoho repasovaného pro Rudrův mlýn. Vodní kolo mandlu bude také celkově repasováno. Obnova historického mlýnského náhonu je významná nejen z hlediska památkové péče, ochrany životního prostředí, ale také pro možnost řádného a správného užívání tohoto vodního díla.

Část areálu uzavřou na dobu nezbytně nutnou

Případná omezení pro návštěvníky vysvětluje kastelán Ivan Češka takto: „Po celou dobu obnovy budeme návštěvníky prosit, upozorňovat, aby dbali zvýšené bezpečnosti, respektovali to, že k obnově dochází. Nicméně do provozu areálu zasáhne obnova výrazně pouze jednou – ještě před zahájením sezóny (1. 4.) uzavřeme v březnu na asi deset dní přístup do Babiččina údolí v úseku (prostoru) Panský hostinec - Rudrův mlýn - Viktorčin splav. Doufáme, že veřejnost toto krátkodobé opatření pochopí a bude respektovat.”

Druhou významnou stavební akcí je komplexní obnova (generální oprava) bytového domu č. p. 10 v sousedství hlavního parkoviště a jeho adaptace k původnímu účelu, tj. bydlení zaměstnanců zámku.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků