Hlavní obsah
Zastupitelstvo obce Přepychy vyhlásilo 28. listopadu záměr prodeje pozemkových parcel na výstavbu rodinných domů. Foto: Dana Ehlová

Přepychy počítají s nárůstem počtu obyvatel, v obci se bude stavět

Přepychy, Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2017, má zhruba 640 obyvatel. Dá se však předpokládat, že během několika příštích let tento počet viditelně naroste. Zastupitelstvo obce vyhlásilo 28. listopadu záměr prodeje pozemkových parcel na výstavbu rodinných domů a schválilo pravidla pro prodej.

Zastupitelstvo obce Přepychy vyhlásilo 28. listopadu záměr prodeje pozemkových parcel na výstavbu rodinných domů. Foto: Dana Ehlová
Přepychy počítají s nárůstem počtu obyvatel, v obci se bude stavět

Jedná se o lokalitu na severním okraji Přepych, v místní části zvané V Domcích, kde byla už koncem měsíce října letošního roku zahájena výstavba technické a dopravní infrastruktury.

Stavební záměr, který má být realizován do poloviny listopadu 2020, řeší v předmětné lokalitě vybudování veřejné dopravní infrastruktury pro zajištění dopravní obslužnosti plánované výstavby šestnácti rodinných domů. Nové komunikace budou sloužit pro provoz převážně osobních vozidel s vyloučením nákladní dopravy, s výjimkou dopravní obsluhy.

V rámci obslužných komunikací budou provedeny sjezdy na jednotlivé pozemky. Podél nové komunikace je navrženo celkem 18 podélných odstavných stání především pro potřeby případných návštěv obyvatel přilehlých rodinných domů a také zřízení jednostranných chodníků pro pěší.

Nezapomíná se ani na provedení souvisejících sadových úprav. Součástí je i výstavba technických sítí kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, sítí CETIN a v neposlední řadě sítí ČEZ Distribuce pro napojení budoucích rodinných domů k distribuční soustavě.

„Obec Přepychy získala dotaci na vybudování inženýrských sítí, cest, parkovacích pásů a chodníků dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11716 Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou ve výši 12 998 480 korun,“ informovala starostka Zdeňka Seidelová s tím, že jednotlivé parcely mají plochu od 1200 do 1500 m².

Prodej parcel začíná 2. prosince a řídí se směrnicí č. 1/2019 „Pravidla pro prodej pozemkových parcel pro RD Lokalita Z 26 „V Domcích“, Přepychy“. Všechny důležité informace zveřejnila obec na svém webu (www.prepychy.cz). Jednou z podmínek pro prodej parcel je dokončení stavby rodinného domu do pěti let, jinak hrozí kupujícímu pokuta 200 tisíc korun.

„Obec si navíc nechává předkupní právo do doby, než bude hotová alespoň hrubá stavba. Jde o podmínky, které nám určuje rozhodnutí o dotaci,“ uzavřela Zdeňka Seidelová.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků