Hlavní obsah
Jedna z četných studánek NS Po stopách živé vody se nachází u kaple Panny Marie Pomocné v místě restaurace v chatové oblasti Klopot. Foto: Stanislava Dvořáková

Po stopách živé vody vede naučná stezka krajinou Orlického Podhůří

Příjemným turistickým zážitkem letního období je procházka malebnou krajinou obklopenou kopci předhůří Orlických hor, údolím s proplétající se řekou v zákrutech meandrů, nabídkou občerstvení čirou chladivou vodou četných studánek opředených pověstmi o dávných zázračných příbězích.

Jedna z četných studánek NS Po stopách živé vody se nachází u kaple Panny Marie Pomocné v místě restaurace v chatové oblasti Klopot. Foto: Stanislava Dvořáková
Po stopách živé vody vede naučná stezka krajinou Orlického Podhůří

Pohádka sice praví, že sůl je nad zlato. Nevzácnějším darem je však voda, která je základem života. O důležitosti existence vody ve všech podobách a použití vypráví tematická naučná stezka Po stopách živé vody proplétající se malebnou krajinou předhůří Orlických hor.

Tato naučná stezka byla vybudována v roce 2013 kolem Říček, které jsou součástí obce Orlické Podhůří vzdálené vzdušnou čarou 4 km od Ústí nad Orlicí. Vlastní okruh stezky má délku 8 km, se spojkou okolo ústecké vodárny se pak prodlužuje na 9 km. Mimo některých samostatných úseků se nachází na značených turistických trasách s piktogramem NS, které převážně vedou po lesních nebo polních cestách s 8 zastávkami s  informacemi o historii navštívené obce, vodním hospodářství a místní flóře a fauně.

V samotných Říčkách na návsi se nachází tabule s popisem obce se zastávkou u hasičské zbrojnice a Kaple svatých andělů strážných a Pomníku padlých přibližujícím život ve válečných dobách. Dalším zajímavým místem je Jirouškův pramen a malá dřevěná nádrž ponořená do proudící vody - haltýř. 

Další trasa prochází samotou Háje neboli U tří chalup, nabídne ukázku myslivosti a hospodaření v lesích, v údolí mlýn a pazdernu, kde se zpracovával len a mokřidlo, kde se máčel.

Pokračuje seznámením s historií osady Na Luhu, jejíž název byl dán polohou místa v lukách na břehu Tiché Orlice. Pozoruhodná je místní fauna, kdy je možné zahlédnout mloka skvrnitého, v lese stádo muflonů, lišku nebo jezevce. Navíc se zde vyskytují docela vzácné houby, na sečených lukách i z rodu nádherných voskovek.

Pod Říčkami leží v údolí osada Klopoty, dnes chatová oblast, dříve vyhlášené lázně. Ze studánky vyvěrající pod kořeny mohutného dubu pramení Klopotský potok, kde byly na počátku 19. století založeny lázně a hostinec a postavena kaple Panny Marie Pomocné. 

Původně byl pramen považován za zázračný, a když se po omývání očí uzdravil i setník Josef Růžička, kterému hrozila slepota, dal jako poděkování u pramene postavit dřevěnou kapličku. Později zde vznikly dřevěné lázně a hostinec. Lázně záhy zanikly. Současná restaurace nyní se zděnou kaplí se staly vyhledávaným turistickým centrem.

Po rozloučení s romantikou následuje seznámení s vyspělou současnou technikou při hospodaření s odpadní vodou. Poznání je dáno zastavením u čerpací stanice na pokraji Libchav a popisem funkce čističky odpadních vod.

Do historie protektorátního období je ještě zařazena návštěva hřbitova v Ústí nad Orlicí a poté putování končí prohlídkou funkce městského vodojemu, který jako zvláštní stavba z červených cihel z roku 1900 po zajištění rekonstrukce společností Tepvos se stal krásnou industriální památkou.

Výstavbou nové části nadzemního objektu nad vodojemem vzniklo cestou po Křížové cestě k rozhledně na Andrlově chlumu pěkné místo na odpočinek i s nabídkou ochutnávky ústecké vody, pocházející z hlubokých vrtů v okolí města.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků