Hlavní obsah
V současné době je stejně zaměřený projekt realizován již v několika krajích ČR. První konference k projektu se konala 28. listopadu v Plzni. Foto: KÚ Plzeňského kraje

Plzeňský kraj se připojil k projektu Kraje pro bezpečný internet

Plzeňský kraj se připojil k projektu Kraje pro bezpečný internet schválenému Asociací krajů České republiky. Jeho cílem je zajištění dostatečné informovanosti ohrožených skupin o rizicích pohybu v kyberprostoru a zároveň o možnostech, jak jim předcházet, nebo se jim bránit.

V současné době je stejně zaměřený projekt realizován již v několika krajích ČR. První konference k projektu se konala 28. listopadu v Plzni. Foto: KÚ Plzeňského kraje
Plzeňský kraj se připojil k projektu Kraje pro bezpečný internet

Neustále se rozšiřující využívání informačních a komunikačních technologií vede kromě pozitivních přínosů pro společnost také k nárůstu nebezpečí protiprávních jednání spojených s jejich používáním.

Touto relativně novou formou nebezpečí, která má v mnoha případech i charakter trestné činnosti, jsou ohroženy všechny skupiny obyvatel, které elektronickou komunikaci využívají. Nejzranitelnější se ale v tomto ohledu jeví nejmladší generace dětí, pro kterou je tato forma komunikace nejpřirozenější a často používaná.

"Děti zároveň v tomto věku často nedokáží rizika identifikovat, neboť nemají dostatek životních zkušeností a ani v rámci školní výuky není této oblasti prevence ve většině případů věnována dostatečná pozornost. Existuje zde proto velký prostor pro aktivity krajů, které mohou preventivními opatřeními přispět ke snížení ohrožení obyvatel těmito stále se rozvíjejícími formami nebezpečných jednání," vysvětlil náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner a zároveň člen řídícího výboru tohoto projektu.

Společný projekt krajů má působit především osvětově a preventivně. Plzeňský kraj už do roku 2011 za účelem rozšířit povědomí o rizicích v prostředí internetu zavedl projekt eBezpečnost, v jehož rámci byli v oblasti bezpečnosti na internetu proškolováni učitelé a žáci základních a středních škol.

Podobně aktivně už v problematice bezpečnosti na internetu postupují Kraj Vysočina, Olomoucký nebo Jihomoravský kraj. Nyní se v rámci Asociace krajů ČR připojily i ostatní regiony, zatím s výjimkou kraje Královéhradeckého a Libereckého.

Zástupci zapojených krajů jsou členy společné pracovní skupiny. Kraje si budou vzájemně předávat zkušenosti, využívat projektů úspěšně uskutečněných jinde a podílet se na financování společných aktivit. 

"Národní centrum bezpečnějšího internetu si nesmírně váží iniciativy Asociace krajů ČR, která jistě povede ke zvyšování povědomí o rizicích, které s sebou dnešní intenzivní využívaní online technologií především mladými uživateli a dětmi přináší. Kultivace internetového prostředí a soustavné informování nejcitlivější cílové skupiny uživatelů je náš společný cíl, který by měl pomoci snížit počet obětí kybernetických škůdců a zajistit, aby se internet stal bezpečným prostředím pro všechny," dodal Jiří Palyza, výkonný ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu.

Na financování projektu se budou kraje snažit získat prostředky z národních a evropských grantů a na spolufinancování některých společných aktivit se budou podílet také z vlastních zdrojů.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků