Hlavní obsah
Nový pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David, který byl do této funkce jmenován v pátek 7. 4. papežem Františkem. Foto: Biskupství ostravsko-opavské

Papež František jmenoval pomocným biskupem ostravsko-opavským Martina Davida

V pátek 7. dubna oznámil papežský nuncius v České republice Giuseppe Leanza jmenování pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Do této funkce jmenoval papež František současného generálního vikáře diecéze Martina Davida.

Nový pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David, který byl do této funkce jmenován v pátek 7. 4. papežem Františkem. Foto: Biskupství ostravsko-opavské
Papež František jmenoval pomocným biskupem ostravsko-opavským Martina Davida

Jmenování zveřejnil papežský nuncius krátce po polední modlitbě Anděl Páně v kostele sv. Václava v Ostravě. Události byl přítomen diecézní biskup František Václav Lobkowicz, který o jmenování pomocného biskupa požádal papeže koncem loňského roku. K tomuto kroku jej vedl jeho zdravotní stav a zvážení fyzických možností.

Současně se přítomným věřícím představil také nově jmenovaný pomocný biskup Martin David.

Pomocný neboli také světící biskup je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa v jeho pastýřské službě. Svou službu má vykonávat a ve všech záležitostech postupovat v plném souladu s ním. Pomocný biskup má svému diecéznímu biskupovi prokazovat vždy poslušnost a úctu.

Životopis Martina Davida
Martin David se narodil 15. srpna 1970 v Čeladné (okres Frýdek-Místek) a vyrůstal v obci Ženklava (okres Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice. V letech 1989 až 1990 absolvoval Základní vojenskou službu a po ní až do roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře.
Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl od roku 1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích. 24. června 2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení.
Jako farní vikář poté působil ve farnosti u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Stěbořice a excurrendo administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 do roku 2007 byl také pověřen službou kaplana pro mládež v děkanátu Opava.
V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Od roku 2009 je členem Liturgické komise ostravsko-opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi v Liturgické komisi České biskupské konference. Dne 12. ledna 2012 udělil papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho Svatosti.

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků