Hlavní obsah
MUDr. Šrám přednáší na Spořilově o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší. Foto: SOS Spořilov

O vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace jednali účastníci pražského semináře

Po volbách na magistrátě i radnicích zasedli zelení zastupitelé. Podle Jaroslava Šindeláře a Pavly Kačabové, kteří se angažují ve dvou spořilovských občanských sdruženích, tak pro Pražany vzrostla naděje, že bude důrazněji řešena neutěšená dopravní politika v Praze i katastrofální stav ovzduší.

MUDr. Šrám přednáší na Spořilově o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší. Foto: SOS Spořilov
O vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace jednali účastníci pražského semináře

Sdružení SOS Spořilov a Zdravý Spořilov dlouhodobě spolupracují s vědci z našich předních institucí při řešení problematiky ovzduší znečištěného dopravou.

Aktivisté navštívili seminář, který Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR pořádala 19. listopadu pod názvem Znečištěné ovzduší 2014 a jeho vliv na zdravotní stav populace. Seminář vedl předseda komise Radim Šrám. V rámci semináře vystoupilo několik odborníků z Ústavu experimentální medicíny a ČVUT.  

Radim Šrám, odborník na znečištění ovzduší z Ústavu experimentální medicíny (ÚEM), upozornil, že při hodnocení zdravotních rizik by měl být spíše hodnocen benzo(a)pyren. B(a)P má vliv na deregulaci genů u novorozenců a jeho zvýšenými koncentracemi budou poškozeny nejen současné, ale i příští generace.

Další z přednášejících také upozornil na to, že polycyklické aromatické uhlovodíky poškozují DNA a expozice v těhotenství vede k nízké porodní hmotnosti, nitroděložní růstové retardaci a předčasným porodům. Polycyklické aromatické uhlovodíky přechází z krve matky do oběhu plodu a vyskytuje se i v mateřském mléce.

Michal Vojtíšek z ČVUT, odborník na emise z motorů aut, zdůraznil, že pokud motor splňuje EURO 3-5, tak to neznamená, že to platí i v reálném provozu. Ideálně nízké emise mají moderní vozy s filtrem částic (DPF). Také upozornil, že při pomalé jízdě a studených startech např. z parkovišť se řádově zvyšuje produkce karcinogenního B(a)P. Řešením v Praze je například omezit intenzitu dopravy a tím vytváření kongescí, kdy se emise nadměrně zvyšují a zabezpečit plynulost dopravy.

Vlasta Švecová z ÚEM informovala o projektu senzorových technologií a jejich využití v monitorování kvality ovzduší. Občané se přímo zapojí do sledování kvality prostředí ve kterém žijí a budou tak zainteresováni i na nápravných opatřeních.

Pavlu Kačabovou ze sdružení Zdravý Spořilov silně znepokojilo, že mezi posluchači nebyl žádný představitel orgánů státní správy či samosprávy, přestože byli pozváni a z náplně své práce by se měli problematice věnovat. Dodala také, že zastupitelé doposud uskutečnili na dopravně přetíženém Spořilově pouze omezené kroky ke snížení hlukové zátěže, ale nepodnikli žádné kroky ke zlepšení kvality ovzduší, přestože zdravotní dopady zplodin z dopravy mohou být mnohem rizikovější, jak doložili vědci právě na tomto semináři.

Slova, která citoval R. Šrám v rámci semináře (USA potřebují nejen ekonomický rozvoj, ale i zdravou populaci - Nixon), považují oba aktivisté za výzvu našim politikům, aby začali problémy znečištěného životního prostředí v Praze a dalších městech odpovědně a hlavně rychle řešit. Jde o místa s největší hustotou obyvatel a s největší koncentrací negativních faktorů, které se promítnou do poškození dalších generací.  

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků