Hlavní obsah
Románské věže bamberského dómu, zadní jsou již gotické Foto: Vratislav Konečný

Německému Bamberku přezdívají francký Řím

Přídomek Řím dostal Bamberk, protože se jako italská metropole rozkládá na sedmi pahorcích, přechod mezi nimi ale sotva postřehnete. Tím podobnost končí. Při pohledu z dómové terasy spíše evokuje úzkými uličkami se špičatými střechami pražskou Malou Stranu.

Románské věže bamberského dómu, zadní jsou již gotické Foto: Vratislav Konečný
Německému Bamberku přezdívají francký Řím

Biskupské město

Na malém území je nahuštěno mnoho architektonických skvostů, největšími turistickými lákadly jsou románsko-gotický dóm svatého Petra a Jiří a radnice, stojící na ostrově uprostřed řeky Regnitz. Město založili Babenberkové, největší zásluhu na jeho rozvoji má císař Jindřich II., který zde založil biskupství. To bylo nejdříve podřízeno papeži, nakonec se biskupové stali pány města. Než se obchodní cesty odklonily na Norimberk, byl Bamberk zastávkou na Zlaté stezce. Město neslavně proslulo při čarodějnických procesech v letech 1625-1631, tehdejší biskup nechal umučit přes tisícovku obětí, mezi nimi i starostu. Šlo nejen o církevní magórii, ale hlavně o majetek.

Slavná jezdecká socha

V románsko-gotickém dómu svatého Petra a Jiří najdeme náhrobek císařského později svatořečeného páru Jindřicha II. a Kunhuty Lucemburské i proslulou sochu bamberského jezdce. Vznikla roku 1235, tvůrce je neznámý. Shlíží z výšky na návštěvníky basiliky minor a je předmětem dohadů. Je to symbol reprezentující německé království nebo oslava nějakého významného panovníka? Poslední dobou převládá názor, že se jedná o uherského krále Štěpána, který se zde nechal pokřtít.

Oltáře jsou dva - od  světoznámého řezbáře Veita Stosse, takzvaný Riemenschneiderův a Kirchgattenendorfský, nádherná díla z počátku 16. století. Pochován je tu papež Klement II. Byl původně zdejším biskupem, do čela křesťanské církve se nechal zvolit roku 1046.

Původní dóm se nezachoval, tento je třetí v pořadí. Vysvětili ho v roce 1237.

Dómské náměstí z velké části tvoří Nová rezidence, Neue Hofhaltung postavená pro knížete-biskupa.

V Bamberku měl panovník dvojroli – byl představitelem světské i církevní moci. O náměstí se mluví jako o jednom z nejhezčích v Německu, obrovský blok domů  tvoří perfektní kompozici ladící s dómem.

V nádvořním traktu je umístěna Růžová zahrada, odpočinkový park s výhledem na město. Stará rezidence, původní sídlo bamberských biskupů, leží hned vedle dómu, na nádvoří obestavěném brázděnými domy, projdete renesanční Krásnou bránou.

Z Michalova vršku přehlédnete město

Přejdeme-li Dómské náměstí a vydáme se do mírného kopce, narazíme na  kostel svatého Jakuba. Pahorek, Michalsberg, je zastavěn benediktinským klášterem. V areálu se nachází domov důchodců, pivovarnické muzeum. Z předklášterního ochozu uvidíte město s dalšími církevními a městskými stavbami. Za zmínku stojí klášterní kostel svatého Michala s neobyčejnou výmalbou. V lodních klenbách je zobrazeno na 600 druhů rostlin, jde o jakýsi kamenný herbář.

Město je zapsáno na listině UNESCO.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků