Hlavní obsah
Podepřená hrázděnka Foto: Mikuláš Zoubek

Nejstaršímu kraslickému domu se vrací jeho původní podoba

Nejstarší dům v Kraslicích se rekonstruuje do původní podoby. Jeho majitel - Spolek přátel města Kraslice - v něm buduje nejen menší muzeum, ale i společenskou místnost pro různá setkávání, besedy a přednášky.

Podepřená hrázděnka Foto: Mikuláš Zoubek
Nejstaršímu kraslickému domu se vrací jeho původní podoba

Z historie hrázděnky

Kraslice byly povýšeny na město Karlem IV. v roce 1370. K největšímu rozmachu hornictví zde došlo v 16. a 17. století. Toto období znamenalo veliký rozkvět celého města.

Po zániku hornictví v Kraslicích upadal i význam města. V 18. století zdejším lidem přinášela obživu nově se rozvíjející výroba hudebních nástrojů a textilní průmysl. A právě z 18. století pochází nejstarší dochovaný dům v Kraslicích, který je v dnešní ulici 5. května, dříve Hübelpeint. Lidé ho dnes znají spíše pod pojmem "kraslická hrázděnka", neboť je charakteristický svým hrázděným zdivem.

Byl postaven kolem roku 1730 jako patrový měšťanský dům; vlastně jsou to původně 2 měšťanské domy později spojené do jednoho. V jedné půlce kdysi fungoval hostinec, v druhé půlce domu se bydlelo. Také v patře byly místnosti k obývání. Po roce 1989 dům dlouho chátral a jeho majitel byl nedosažitelný. Dům nakonec koupil v roce 2010 Spolek přátel města Kraslic, dnes ho rekonstruuje a chce z něj udělat živé místo pro setkávání kraslických občanů.

Spolek přátel města Kraslice

Odedávna lidem v Kraslicích záleželo na tom, jak vypadá místo, kde žijí. Už za Rakousko-Uherska, přesněji od roku 1867, a později i za 1. republiky, fungoval v Kraslicích tzv. Okrašlovací spolek, německy Verschönerungsverein. Na tuto tradici pak po roce 1989 navázalo pár místních nadšenců, kteří pak založili v roce 2002 Spolek přátel města Kraslice.

Spolek má dnes 27 členů, nemá žádného placeného funkcionáře a pracuje pouze na dobrovolnické bázi. Předsedou spolku je Josef Konrád. Spolek se v uplynulých letech věnoval různým činnostem: instalace památníků v 15 zaniklých obcí Kraslicka, rekonstrukce původních lesních chodníků a pomníků v okolí Městských sadů na Domácím vrchu, obnova kapličky na bývalé poutní cestě na Sněženský vrch, apod.

Spolek se věnuje i publikační činnosti a plánuje mj. ještě v letošním roce vydání Kraslické čítanky od Václava Kotěšovce, který je také členem Spolku. Ve svých plánech do budoucna se chystá připomenout mj. i kraslickou židovskou modlitebnu v dnešní Nerudově ulici, dříve Kailgasse. 

Budoucnost hrázděnky

Kraslickou hrázděnku získal Spolek přátel města Kraslice do svého vlastnictví až v roce 2011. Dům byl v havarijním stavu a hrozilo jeho samovolné zřícení. Byl už na několika místech podepřen venkovními podpěrami, aby nespadl. Spolek ho nyní opravuje do původního vzhledu a spolupracuje při tom s památkáři.

Mnoho věcí bude rekonstruováno do původní podoby: hrázděné zdivo na jednom štítě, prknové bednění na druhém, šindelová střecha, dřevěná okna, vnitřní trámoví, apod. Po dokončené rekonstrukci má dům sloužit veřejnosti: bude zde v jakémsi malém muzeu zachycena historie města, bude zde klubovna Spolku přátel města, apod. Plánuje se i zřízení přednáškové místnosti, kde by probíhaly různé besedy pro občany, diskuzní setkávání, zajímavé přednášky z historie či kultury, apod.

Peníze na rekonstrukci hrázděnky získává Spolek z různých zdrojů: od Ministerstva kultury ČR, od Karlovarského kraje, od města Kraslice, od různých dárců, apod. Půjde-li vše podle plánu, může se hrázděnka otevřít pro veřejnost už za 2 až 3 roky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků