Hlavní obsah
Ostrava 20. dubna 2017 Na výstavě Ostrava nevídaná je vystaven originál Privilegia Karla IV. z roku 1362. Část Masarykova náměstí. Foto: Josef Zajíc

Na výstavě Ostrava nevídaná je k vidění další originální listina

Výstava Ostrava nevídaná v Ostravském muzeu se koná od 24. března do 2. července v rámci projektu statutárního města Ostravy k 750. výročí první písemné zmínky o městě, která pochází ze závěti Biskupa Bruna ze Schauenburku. Byla sepsána v Olomouci 29. listopadu 1267.

Ostrava 20. dubna 2017 Na výstavě Ostrava nevídaná je vystaven originál Privilegia Karla IV. z roku 1362. Část Masarykova náměstí. Foto: Josef Zajíc
Na výstavě Ostrava nevídaná je k vidění další originální listina

Tato listina byla v prvním týdnu výstavy Ostrava nevídaná vystavena v originálu. Dnes a denně přicházejí zájemci se na komplexní výstavu podívat.

Výstava je rozdělena na čtyři hlavní oddíly, které mapují vývoj prostoru Ostravy od nejstarší doby před zhruba 25 tisíc lety, kdy na kopci Landeku v okolí soutoku řeky Odry s řekou Ostravicí se usadili lovci mamutů.

Tato část je nazvaná Ostrava nejstarší. Z té doby je k vidění originál části mamutího klu, který byl nalezen v řece Odře, a z dalších nálezů sestavena noha mamuta. V expozici bude pravděpodobně v červnu vystaven na určitou dobu originál Petřkovické venuše.

V oddělení Ostrava středněvěká jsou vystaveny mimo jiné vzácné listiny, které dokládají vývoj Ostravy.

Od 19. do 23. dubna mají návštěvníci možnost zhlédnou originál listiny Privilegium vydané Karlem IV. 17. května 1362 v Opavě, kterým Ostravě povoluje konání výročního trhu. Jedná se o nejstarší dochovanou písemnost ve sbírkách Archivu města Ostravy.

„Po zralé úvaze a po poradě s knížaty, barony a našimi věrnými s plným vědomím dáváme, udělujeme a touto listinou darujeme z naší vrozené dobrotivosti a z moci českého krále měšťanům a všem obyvatelům tohoto města jarmark neboli výroční trh se všemi obvyklými a k tomu patřícími právy, privilegií, svobodami, imunitami, výsadami a obyčeji.

Rozhodujeme a tímto výnosem českého krále ustanovujeme, že se má takový jarmark neboli výroční trh v tomto městě konat každoročně od nynějška do budoucna, počínaje nynějškem vždy osm dní před a osm dní po svátku Nanebevstoupení Páně, a že sem mají všichni kupci volný přístup,” je v listině uvedeno (přepis z latiny Richard Psík, Ostravská univerzita).

Toto privilegium dokumentuje význam Ostravy ve vrcholném středověku jako významného střediska pro biskupské vesnice v okolí. Jádro města tvořilo čtyřúhelníkové náměstí, které se ve stejném místě zachovalo dodnes - Masarykovo náměstí. Právě na něm se konal od roku 1362 výroční trh, který se stal impulsem pro rozvoj hospodářství a řemesel na území města a v jeho okolí.

V oddělení Ostrava pulzující je zachycen překotný rozvoj ostravského regionu v oblasti těžby uhlí, hutnictví, navazující stavba železnice, výstavba silnic a navazují výstavba základů městské hromadné dopravy.

V přírodovědné části výstavy Ostrava na soutoku řek je dokumentováno, jak povodí řeky Odry odvádí vody ze severní části Moravské brány, části Beskyd a Jeseníků do Baltu. Na výstavě je také zdůrazněna důležitost toku řeky Odry a jejich přítoků Opavy, Ostravice a Olše v regionu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků