Hlavní obsah
Moravskoslezský kraj poskytl regionálnímu Českému rybářskému svazu dotaci. Řeka Ostravice pod hrází. Foto: Josef Zajíc

Moravskoslezský kraj pomáhá rybářům překonat sucho

Problémy spojené s pokračujícím suchem a klimatickými změnami pomáhá rybářům překonat Moravskoslezský kraj. Krajští radní na svém zasedání poskytli regionálnímu Českému rybářskému svazu více než 150tisícovou dotaci.

Moravskoslezský kraj poskytl regionálnímu Českému rybářskému svazu dotaci. Řeka Ostravice pod hrází. Foto: Josef Zajíc
Moravskoslezský kraj pomáhá rybářům překonat sucho

Peníze poskytnuté regionálnímu Českému rybářskému svazu pomohou zarybnit revíry, podpoří produkci a chov lososovitých ryb, především pstruha potočního. Krajskou dotaci rybáři využijí na nákup krmiva, léčiv, uhradí, náklady na plůdek pstruha obecného nebo násady pstruha duhového.

„Kvůli měnícím se klimatickým podmínkám a dalším vlivům klesá populace lososovitých ryb v moravskoslezských řekách. Protože ryby nejsou schopny samoreprodukce, musí Český rybářský svaz, který obhospodařuje mimo jiné i revíry v povodí řeky Odry včetně přítoků Ostravice, Opavy a Olše, nahrazovat původní populaci ryb v tocích uměle odchovanými jedinci. To stojí spoustu peněz. Je důležité tento druh ryb v našich vodách udržet a zajistit vyrovnanou populaci rybí obsádky. Moravskoslezský kraj proto rybářům pomůže pokrýt  alespoň část těchto nákladů,” informovala Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Moravskoslezský kraj společně s dalšími organizacemi spolupracuje na dalších opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů - sucha či povodní - zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

„Koncem loňského roku jsme nechali zpravovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny do roku 2030 a do roku 2050. Bude jedním z podkladů pro zpracování Strategie rozvoje kraje do roku 2027. Navazovat na ni bude projekt LIFE zaměřený na komplexní řešení pohornické krajiny v souladu s požadavky na revitalizaci a resocializaci tohoto specifického území a také s možností adaptace území vzhledem ke klimatické změně,” dodala Jarmila Uvírová.

Podle jejích informací v roce 2009 postihly Moravskoslezský kraj přívalové deště, které generovaly až třikrát vyšší průtoky než je "stoletá voda", s následující velkou regionální povodní. V roce 2010 byly zaznamenány historicky nejvyšší průtoky na dolní Olši za dobu pozorování.

V letech 2015  až 2016 bylo povodí Odry naopak postiženo doposud největším, více než "stoletým" suchem. V roce 2018 postihlo region hluboké sucho na jaře, které přetrvávalo prakticky i přes červencové srážky po celý rok, a skončilo až sněhovými a dešťovými srážkami v závěru roku.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků