Hlavní obsah
Celkové náklady projektu jsou 19,98 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Domažlice činí necelých 17,99 milionů Kč. Foto: Alena Lochmannová

Město Domažlice získalo dotaci na komunitní centrum

Město Domažlice v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky písemnou informaci v rámci Rozhodnutí poskytovatele dotace o získání finanční dotace na projekt pod názvem Komunitní centrum Domažlice.

Celkové náklady projektu jsou 19,98 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Domažlice činí necelých 17,99 milionů Kč. Foto: Alena Lochmannová
Město Domažlice získalo dotaci na komunitní centrum

Komunitní centrum Domažlice bude umístěno v budově bývalého pivovaru v Domažlicích, jejíž celková rekonstrukce se ještě v tomto roce připravuje.

Obecně je smyslem projektu přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a rozšířit infrastrukturu pro volnočasové a sociální aktivity na území města Domažlice a Domažlicka. Hlavním cílem projektu je vytvořit víceúčelové zařízení pro setkávání obyvatel Domažlicka na různých úrovních (společenských, vzdělávacích, kulturních).

Rekonstruované prostory areálu bývalého pivovaru rozšíří nabídku a zkvalitní úroveň služeb nabízených v současnosti o další společenské a sociální služby. V prostorách budoucího komunitního centra budou pořádány kulturní, vzdělávací a další společenské aktivity, které přispějí k setkávání a vzájemné komunikaci mezi různými skupinami obyvatel. Tyto aktivity budou mít jednoznačně pozitivní vliv na budování vztahů a vzájemného porozumění mezi lidmi s odlišným sociálním zázemím.

Celkové náklady projektu jsou 19,98 miliónu Kč a poskytnutá dotace pro město Domažlice činí necelých 17,99 miliónu Kč, což je 90 procent celkových nákladů projektu. Město Domažlice bude z vlastních finančních prostředků rozpočtu města na komunitní centrum financovat 10 procent výše nákladů projektu, konkrétně 1,99 miliónu Kč.

Finanční prostředky ve výši 90 procent poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů), specifického cíle 2.1 (Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, infrastruktura komunitních center).

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků