Hlavní obsah
Codex Gigas lidově Ďáblova bible, kde na otevřené straně 290 je unikátní vyobrazení ďábla o velikosti téměř 50 cm. Foto: Stanislava Dvořáková

Maketa Ďáblovy bible je nyní k vidění v muzeu v Ústí nad Orlicí

Maketu největší rukopisné knihy světa včetně 17 minutového dokumentu o historii originálu knihy i o výrobě její funkční makety lze si prohlédnout v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Vystavena je tu od loňského 2. listopadu, k vidění bude do 15. ledna.

Codex Gigas lidově Ďáblova bible, kde na otevřené straně 290 je unikátní vyobrazení ďábla o velikosti téměř 50 cm. Foto: Stanislava Dvořáková
Maketa Ďáblovy bible je nyní k vidění v muzeu v Ústí nad Orlicí

Codex Gigas, jak bývá latinsko-řecky označována, neboli česky Obrovská kniha byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla a vytvořit tak jakousi "knihovnu v jedné knize". Z tohoto důvodu byla ve středověku nazývána osmým divem světa, později Kniha knih. Podle unikátního vyobrazení ďábla na listu 290 o velikosti skoro 50 cm se jí lidově začalo říkat Ďáblova bible. Ke vzniku tohoto názvu se váže stará legenda.

V klášteře žil mnich, který zhřešil a aby se vyhnul trestu zazdění zaživa, slíbil napsat za jedinou noc knihu, obsahující všechny vědomosti světa. Když o půlnoci zjistil, že úkol nezvládne, zaprodal svoji duši ďáblu, který za něj veledílo dopsal s podmínkou, že kniha bude obsahovat i jeho obraz.

Přes tuto satanskou legendu byla kniha natolik ceněna, že ani středověkými církevními kruhy a posléze inkvizicí nebyla zatracena a zničena, naopak se těšila zájmu všech učenců a odborníků.

Kniha začíná záznamem tří abeced: hebrejské, řecké a latinské. Celý text knihy je psán latinsky a obsahuje bibli, tj. Starý a Nový zákon, Kosmovu Kroniku českou, židovské starožitnosti, kalendář s nekrologiem, stranu s hlaholskou a cyrilskou abecedou, kopii monumentální encyklopedie zvané Etymologie, spisy z činnosti Salermské lékařské školy a dvě vědecké Galénovy rozpravy o anatomii. Dále je zde řada menších spisů, traktátů, zaklínadel a dobových záznamů.

Výzdoba knihy je tvořena nádhernými iniciálami v červené modré žluté zelené a zlaté barvě. Je tak klasickou ukázkou románského knižního malířství. Rozměr desek je 92x51x28 cm, hmotnost celé knihy 75 kg a obsahuje 640 stran.

Poslední záznam pochází z roku 1229. V roce 1245 byl Codex zastaven klášteru v Sedlci, roku 1295 odkoupen pro břevnovský klášter a v roce 1477 byl umístěn v klášteře v Broumově. V březnu 1594 byl převezen do Prahy, kde se stal součástí sbírky císaře Rudolfa II. Na konci 30leté války byl odvezen jako válečná kořist švédským vojskem. Rukopis je od té doby uložen ve speciálně chráněném prostoru v Královské knihovně ve Stockholmu.

Za tuto dobu byl pouze zapůjčen v roce 1970 do Metropolitního muzea v New Yorku a v roce 1990 do Berlína. V roce 2007 - 2008 pak do Galerie Klementina na výstavu Národní knihovny v Praze. Zároveň byl Codex u nás z jedné třetiny okopírován, tj. v rozsahu 210 stran.

U příležitosti Olomouckého knižního veletrhu Libri 2007 Jiří Fogl ve svém knihařství v Žamberku zhotovil přesnou maketu, jejíž výroba trvala téměř 500 hodin. A že její zhotovení bylo v těch nejpovolanějších rukou, svědčí jeho titul z roku 1999 Mistr knihařského řemesla v oboru umělecké knižní vazby a v roce 2009 Mistr knihařského řemesla v oborech rukodělné knižní vazby a ozdobné kartonáže. 

Maketa nyní putuje po četných výstavách celé ČR. Pro tento účel je vybavena speciálním stojanem, kdy je možná prohlídka seshora a zároveň dole v zrcadle zdobené desky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků