Hlavní obsah
Foto: Dagmar Šnajdarová

Kroměříž připravuje mezinárodní konferenci o zahradách

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži a dalšími partnery pořádá v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži ve dnech 13. a 14. června mezinárodní konferenci Historické zahrady Kroměříž 2013 - Voda – pramen života.

Foto: Dagmar Šnajdarová
Kroměříž připravuje mezinárodní konferenci o zahradách

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži je již tradičním pořadatelem a spolupořadatelem odborných vzdělávacích akcí zaměřených na péči a obnovu památek. Kroměřížské pracoviště se specializuje především na památky zahradního umění. Každoročně jsou pořádány metodické dny a v dvouletém intervalu se jako odborný garant programu zapojuje NPÚ do organizace již tradiční konference Historické zahrady Kroměříž.

Připravovaná mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 je svou náplní již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění. Péče o zachování kroměřížských historických zahrad pro příští generace a adekvátní využití jejich kulturně vzdělávacího potenciálu je jak prioritou správce objektů, kterým je Národní památkový ústav, tak zástupců města a regionu, především však více než dvacetileté činnosti občanského sdružení Klubu UNESCO Kroměříž.

Zvolené téma konference Voda – pramen života (obnova a péče o vodní prvky a vodohospodářské objekty v kompozici historických zahrad a parků) úzce navazuje na realizaci projektu obnovy části Květné zahrady v Kroměříži, v jejímž rámci bude letos uskutečněna památková obnova řady unikátních historických vodních prvků i instalace soudobých technologií podporující udržitelný rozvoj. Kromě širší prezentace těchto ojedinělých počinů zazní v programu konference příspěvky odborníků, kteří téma VODA v zahradním umění představí z mnoha úhlů pohledu – filozofického, historického, architektonického, technického, technologického aj.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků