Hlavní obsah
Konference o geografické podpoře krizových situací se uskutečnila v malém sále Společenského centra Kino 70 v Dobrušce. Foto: Dana Ehlová

Konferenci o geografické podpoře krizových situací hostila Dobruška

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce (VGHMÚř) je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností, stal se nástupcem bývalého Vojenského topografického ústavu, jenž v tomto městě fungoval více než padesát let.

Konference o geografické podpoře krizových situací se uskutečnila v malém sále Společenského centra Kino 70 v Dobrušce. Foto: Dana Ehlová
Konferenci o geografické podpoře krizových situací hostila Dobruška

Úřad zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení obrany České republiky. Plní úkoly přímé geodetické, geografické a hydrometeorologické podpory velitelů a štábů vojsk při výcviku, řešení humanitárních operací a zejména při ohrožení bezpečnosti České republiky.

Je však předurčen i pro plnění speciálních úkolů při výcviku ozbrojených sil aliance NATO na území České republiky a při případném posílení ozbrojených sil České republiky v případě válečného konfliktu. Plní speciální úkoly geodetického, geografického a hydrometeorologického zabezpečení na území České republiky i v zahraničí.  

V souvislosti se zaměřením instituce se uskutečnila 5. června konference, na které se setkali naši i zahraniční odborníci z mnoha sfér.

„Semináře se účastnila delegace ze Slovenské a Polské geografické služby, zástupci policie ČR, hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby, zástupci kateder z Univerzity obrany a dalších vysokých škol, zástupci Armády ČR reprezentované příslušníky krajských vojenských velitelství, Společného operačního centra Ministerstva obrany ČR a odborníci, kteří řeší problematiku geografické podpory krizových situací. Smyslem a vlastně i důvodem pro pořádání tohoto semináře byly naše ambice zdokonalit se v naší činnosti při řešení krizových situací a to jak vojenského, tak i nevojenského charakteru,“ vysvětlil major Ing. Jiří Skladowski ze Střediska geodézie, fotogrammetrie a monitoringu.

„Na geografické podpoře krizových situací pracujeme a připravujeme se na ni jakožto úřad dlouhodobě. Prvním impulsem pro takovouto činnost byly ničivé povodně zde v Dobrušce v roce 1998. Na další záplavy v roce 2000 jsme již byli připraveni a poskytovali geodetickou – potažmo geografickou podporu jednotkám působícím při odstraňování následků těchto povodní,“ dodal major Ing. Jiří Skladowski.

Rovněž poznamenal: „Naším prioritním úkolem je podpora jednotek Armády ČR, připravujeme se i na krizové situace vojenského charakteru a to zejména formou pravidelných cvičení.“

Z jeho slov zároveň vyplynulo, že přes veškerou přípravu cítí v Dobrušce potřebu diskutovat a konzultovat zkušenosti s dalšími odborníky, kteří obdobné krizové situace a zejména jejich geografickou podporu řeší ve své působnosti mimo naší armády. Možnosti vzájemné spolupráce prý nejsou zdaleka vyčerpány a úkolem všech je v konečném důsledku co nejefektivnější ochrana občanů ČR.

Vlastní seminář byl rozdělen do dvou bloků, z nichž první se věnoval převážně otázce geografické podpory krizových situací, tak jak je řeší AČR. Dominantní byla otázka řešení následků povodňových škod. Ve druhém bloku se představili zástupci PČR, HZS s ZZS a prezentovali jejich způsoby řešení. Podle předpokladů se seminář netýkal pouze přednášek, ale podstatná byla zejména diskuze a závěry z ní vyplývající.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků