Hlavní obsah
Konference na Evangelické teologické fakultě Foto: Karel Šimr

Konference se zaměří na odolnost jednotlivců i společenství

Mezioborová konference prozkoumá různá pojetí a souvislosti odolnosti jedinců, rodin, obcí i národů. Chce ale také sloužit jako prostor pro setkání, vzájemné učení a osobní rozhodnutí. Proběhne v pátek 10. listopadu na Evangelické teologické fakultě UK v Praze.

Konference na Evangelické teologické fakultě Foto: Karel Šimr
Konference se zaměří na odolnost jednotlivců i společenství

Odolnost jako rozhodnutí – na konferenci s tímto názvem se v pátek 10. listopadu sejdou ve Velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK v Praze v Černé 9 filozofové, teologové, přírodovědci i sociální a humanitární pracovníci, aby diskutovali o různých pojetích odolnosti z hlediska svých oborů, o jejích přínosech i potížích s ní.

Vedle těchto teoretických příspěvků poskytnou další bloky prostor pro sdělení zkušeností vojáků, záchranářů, komunitních pracovníků a zastupitelů obcí, kteří čelili mimořádným událostem. Všichni účastníci pak budou hovořit o důsledcích pro osobní rozhodnutí tváří v tvář současným hrozbám.  

Odolnost (resilience) se stala v posledních dvaceti letech převládajícím paradigmatem ve vědách, které se zabývají krizí a zranitelností. Tato perspektiva nazrávala pravděpodobně v důsledku měnícího se prostředí, které je dnes vnímáno jako prostředí kritických/rozhodujících změn – např. v důsledku klimatických a s tím souvisejících politických změn. Vyvíjela se od 70. let 20. stol. v různých oborech leckdy nezávisle na sobě (např. v ekologii a psychologii). V současnosti se pohledy propojují a vznikají otázky.

„Odolnost“ v rozvojovém pohledu vystřídalo pojetí „udržitelného rozvoje“, které bylo populární v 90. letech 20. století. Rozvojovému slovníku se pojem „odolnost“ hodil jako protipól „zranitelnosti“.

Již 8. mezioborovou konferenci, zaměřenou na zvládání dopadů neštěstí a připravenost na ně, pořádá Evangelická teologická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Diakonií Českobratrské církve evangelické, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků