Hlavní obsah
Velcí tři králové na plzeňské radnici. Zleva plzeňský biskup Tomáš Holub, plzeňská zastupitelka a poslankyně Ilona Mauritzová a hejtman Josef Bernard Foto: ilustrační foto archiv Diecézní charita Plzeň

Jubilejní Tříkrálová sbírka v plzeňské Diecézi přinesla rekordní částku

Plzeňská Diecéze hlásí nebývalý výsledek Tříkrálové sbírky, největší charitativní sbírky u nás, jejíž jubilejní 20. ročník proběhl ve dnech 1. - 14. ledna. Do ulic se zde vydalo na 1 300 kolednických skupinek, to je zhruba 4 000 koledníků. Jejich snažení bylo bohatě odměněno.

Velcí tři králové na plzeňské radnici. Zleva plzeňský biskup Tomáš Holub, plzeňská zastupitelka a poslankyně Ilona Mauritzová a hejtman Josef Bernard Foto: ilustrační foto archiv Diecézní charita Plzeň
Jubilejní Tříkrálová sbírka v plzeňské Diecézi přinesla rekordní částku

„Po sečtení koledy ze všech zapečetěných pokladniček se můžeme radovat z 5 959 579 Kč, které poputují na pomoc potřebným v naší diecézi. Je to nejvyšší výsledek, kterého bylo v Diecézi plzeňské dosaženo za celou dobu existence sbírky,” uvedl ředitel Diecézní charity Plzeň Ing. Jiří Lodr.

V Klatovech vykoledovali 799 429 Kč

Nejvyššího výsledku bylo zároveň dosaženo i v některých městech, kde má sbírka své tradiční místo. Například v Klatovech a okolí chodilo letos o 20 tříkrálových skupinek více než v minulém roce (celkem 192) a bylo vykoledováno o 116 tisíc Kč více než loni (celkem 799 429 Kč).

Souhrnný výsledek také ovlivnilo založení nových kolednických míst – například v Toužimi či Třemošné. Na většině míst se koledníci snažili a odpracovali na cestě do Betléma i z Betléma mnoho práce a potkali velké množství lidí ochotných pomoci sociálním službám Charity a dalším potřebným.

Tříkrálová sbírka se setkala s živým zájmem veřejnosti, politické reprezentace i médií. Při koledě (K)raje + (M)ěsta + (B)iskupství vyšel koledovat i plzeňský biskup Tomáš Holub v tříkrálové trojici s hejtmanem a radním v obou krajských městech diecéze. V Plzni jim dárci věnovali skoro 38 tisíc Kč, v Karlových Varech pak koleda velkých tří králů činila 18 a půl tisíce Kč.

Zahajování v obcích byli přítomni starostové. V řadě měst Plzeňského kraje (Klatovy, Domažlice aj.) i Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Chodov) žehnal koledníkům emeritní biskup František Radkovský.

„V naší diecézi bylo předem stanoveno 57 záměrů pomoci, které budou uskutečněny z vykoledovaných peněz. Mezi nimi nechybí podpora charitních domovů pro seniory, domů pro matky s dětmi v tísni, domácích hospiců, pečovatelské služby, domů pro rodiny a mnoha dalších služeb pro veřejnost. Pomoc bude také poskytnuta handicapovaným dětem i dospělým, dětem ohroženým sociálním vyloučením a jiným potřebným.

Výnos sbírky je rozdělován podle vnitřního klíče Charity ČR tak, že 65 procent vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 procent je určeno na podporu sociálních služeb diecézní charity, 10 procent na rozvojové projekty v zahraničí – program budování škol v Jižní Americe, 5 procent na projekty Charity Česká republika a 5 procent jsou zákonné režie sbírky,” uvedl Ing. Jiří Lodr.

Poděkování 

Diecézní charita Plzeň děkuje za štědrost všem, kteří koledníky na jejich cestě obdarovali, a pomohli tak potřebným lidem a rozkvětu charitních služeb.

„Se srdečným díkem nezapomínáme ani na všechny malé i velké tři krále, místní organizátory sbírky, dobrovolníky v zázemí nebo aktéry doprovodných benefičních akcí, na všechny kolegy z charit naší diecéze, kteří se do sbírky zapojili. Jsme vám vděční, že i díky vám všem můžeme plnit svoji úlohu provozovatele sociálních a zdravotních služeb v Plzeňském a Karlovarském kraji, tedy v rámci území Plzeňské diecéze,” dodal ředitel Diecézní charity Plzeň Ing. Jiří Lodr.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků