Hlavní obsah
Studentská soutěž Otevírání jara 2016. Porotce Ing. Ondřej Štěpánek bdí nad dodržováním pravidel Foto: Lenka Žáčková

Galavečer nejlepších učňů se blíží

Jihomoravský kraj aktivně usiluje o zlepšení postavení učňovského školství a posílení jeho významu nejen ve svém regionu, nýbrž v celé společnosti. Vyústěním tohoto úsilí je vyhlášení a realizace Přehlídky České ručičky, která se uskuteční 21. června v Brně.

Studentská soutěž Otevírání jara 2016. Porotce Ing. Ondřej Štěpánek bdí nad dodržováním pravidel Foto: Lenka Žáčková
Galavečer nejlepších učňů se blíží

Přehlídka, jež má podobu slavnostního večera s předáváním ocenění žákům – vítězům vybraných soutěží odborných dovedností škol za školního roku. Přehlídka je připravována a organizována jako svátek mladých s vazbami na tradice, o něž se učňovské školství opírá. V průběhu slavnostního večera budou oceněni vítězové celostátních kol vybraných oborů soutěží odborných dovedností Čestným uznáním a Zlatými plaketami ve tvaru loga přehlídky.

Oceněním schopností a dovedností žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.

Organizační výbor i letos vybral dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká. Po celý školní rok jsou pak sledovány vybrané soutěže v uvedených oborech.

Soutěže odborných dovedností pro žáky středních škol jsou většinou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mají velkou tradici, celostátní působnost a často také mezinárodní účast. V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček. 

Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery, jimiž jsou zejména ústřední instituce s celostátní působností: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Hospodářská komora České republiky, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Mezi vítězi v jednotlivých oborech bude letos za profesi Zahradník vyhlášen mistr ČR Filip Bracek ze Střední zahradnické školy v Rajhradě. Na mistrovství ČR pořádané v Kopidlně dosáhla škola velkého úspěchu, kde obsadila v mezinárodní konkurenci také 2. a 4. místo.

Skvělé výsledky z domácích i mezinárodních soutěží svědčí o kvalitní práci pedagogů této školy s budoucími pokračovateli zahradnického oboru.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků