Hlavní obsah
Mladí lidé odstraňují houštiny zasahující do trasy naučné stezky Děvín Foto: Aleš Rudl

Dobrovolníci na Pálavě zprůchodnili turistické stezky

Na první říjnový víkend přijela do Chráněné krajinné oblasti Pálava skupina dobrovolníků, aby odstranila křoviny zasahující do značených turistických cest. Návštěvníci Pálavy nyní mohou snáze poznávat tamější cennou přírodu.

Mladí lidé odstraňují houštiny zasahující do trasy naučné stezky Děvín Foto: Aleš Rudl
Dobrovolníci na Pálavě zprůchodnili turistické stezky

Prosluněná říjnová sobota vylákala nejen řadu turistů za krásami jižní Moravy, ale také dobrovolníci vyrazili pomoci vyčistit turistické stezky v okolí vrchu Děvín.

Činnost mladých lidí spočívala v odstraňování větví zasahujících do stezek, které znesnadňovali jejich průchodnost. Již časně ráno se vydali nadšenci „vyzbrojeni“ pákovými nůžkami, pilkami a sekyrami do Pavlovských vrchů. Výchozím místem se stala obec Pavlov, kde práce dobrovolníků začala. Již za vsí cestou na vrch ke zřícenině Děvičky a v průběhu celého dne odstřihávali či vyřezávali houštiny zasahující přímo do cest.

Zaměřili se též na návštěvnickou infrastrukturu. Na řadě míst jsou vybudovány schody umožňující snadnější výstupy. Činností eroze se schody zasypávají kameny a roxory upevňující jednotlivé akátové stupně do podkladu někdy vystupují nad jejich povrch.
Tomu mladí lidé udělali přítrž. Schody vyčistili a opravili pro bezproblémový pohyb návštěvníků. „Podívej, ještě támhle je potřeba zatlouci další roxor,“ pronesla Barbora Staňková a hned přiskočil další člen týmu a ochotně stupeň schodu směřující ke zřícenině uvedl do pořádku.  

Od Děviček pokračovala skupina mladých lidí úpatím vrchu Děvín po stejnojmenné naučné stezce. Tam byl nárůst keřů zasahujících do cesty nejvýraznější. Pomalým postupem týmu se pěšina začala rozšiřovat, což hned na místě kladně hodnotili procházející návštěvníci. 

Zvláště pákové teleskopické nůžky byly tím pravým nástrojem, který zde našel největší uplatnění. Se silnějšími větvemi pomohly pilky. „Tuto větev také odstraním, ať zde mohou turisté bez problému procházet,“ řekl Tomáš Orth a pustil se do stříhání velkými nůžky.

Účastníci pak prošli i další cesty podle instrukcí zaměstnanců Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava a i zde pomohli zajistit průchodnost krajiny. Poté se při setmění vraceli do Mikulova s příjemným pocitem z vykonané práce.

Poděkování patří nejen všem příchozím dobrovolníkům, ale také Správě CHKO Pálava, jež jim v mnohém vyšla vstříc.

Akce skupiny mladých lidí to nebyla první. Na Pálavu přijeli pomáhat už minulý rok, kdy odstraňovali nepůvodní druhy náletových dřevin. Také letos během jara a léta navštívili postupně celkem čtyři CHKO, kde taktéž přiložili ruku k dílu a svým nadšením a houževnatostí přispěli zachránit cenné přírodní lokality před zkázou, pomohli zvýšit rozmanitost přírody či byli nápomocni s budováním nových naučných stezek.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků