Hlavní obsah
Cedulka označující lokalitu EVL (Evropsky významná lokalita) Foto: Michal Pospíšil

Chropyňský luh dostal nové značení

Evropsky významná lokalita v okolí Chropyně má nové značení. Cedulky označující hranice chráněného území najdete zejména na příjezdových komunikacích a cyklostezkách.

Cedulka označující lokalitu EVL (Evropsky významná lokalita) Foto: Michal Pospíšil
Chropyňský luh dostal nové značení

Hranice Evropsky významné lokality EVL Morava - Chropyňský luh jsou nyní nově značeny zelenou informační tabulkou umístěnou na hlavních vstupech, komunikacích a cykloztezkách, které tuto lokalitu protínají. Cedulky byly na hranici EVL umístěny v posledních několika dnech.

Evropsky významná lokalita (EVL) je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992. 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

EVL Morava - Chropyňský luh je jedním z mála zachovaných komplexů lužních lesů, mokřadů a nivních společenstev s výskytem kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je např. bobr evropský, čolek velký, ohniváček černočárný a modrásek bahenní. Právě poslední dva druhy (denní motýli) lze v této lokalitě považovat za nejvíce ohrožené. Populace ohniváčka černočárného a modráska bahenního je vázána zejména na chropyňské a záříčské louky. Vlivem nevhodného hospodaření a zásahům do těchto lučních porostů však jejich počty za posledních několik let dramaticky poklesly.

Jistou nadějí může být snaha o vyhlášení části těchto luk přírodní památkou, a to na několika málo hektarech v těsné blízkosti Chropyně. S vyhlášením přírodní památky však nesouhlasí někteří majitelé dotčených pozemků, stejně jako investor plánujícící na loukách mezi Chropyní a Záříčím těžbu štěrkopísku.

Lokality v okolí Chropyně jsou v mnoha ohledech v tomto regionu jedinečné. Navíc jako součást inundačního území řeky Moravy a Bečvy představují přirozenou rozlivovou zonu povodňových vod a mohou tak výrazně zmírnit ničivý účinek povodní, které jsou - zvláště z roku 1997 - stále v živé paměti mnoha zdejších obyvatel.

Více informací o aktuální problematice ochrany přírody v EVL Morava - Chropyňský luh a okolí Chropyně najdete například na webu projektu Lužní lesy www.luznilesy.eu, který mapuje právě tuto oblast EVL a změny v krajině za posledních několik desítek let.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků