Hlavní obsah
Foto: archiv město Mikulov

Chráněná krajinná oblast Pálava slaví 40 let od svého vzniku

Chráněná krajinná oblast Pálava slaví v letošním roce čtyřicáté výročí svého vzniku. V rozhovoru s vedoucím Správy CHKO Pálava Jiřím Kmetem se mj. dozvíte, jaké zajímavé akce se v rámci oslav výročí připravují, čím je Pálava výjimečná či jaké je její poslání v rámci ochrany přírody.

Foto: archiv město Mikulov
Chráněná krajinná oblast Pálava slaví 40 let od svého vzniku

Co je posláním CHKO Pálava?

Pálava byla vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast v roce 1976 a ve vyhlašovacím výnose je uvedeno, že jejím posláním je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. To je poměrně široká definice, a pokud se ji pokusíme zobecnit, pak lze říci, že smyslem existence CHKO je ochrana hodnot, které nám zde zanechaly předchozí generace.

Těmi hodnotami jsou myšleny jak hodnoty přírodní, tak dochované památky historického osídlení a v širším slova smyslu i tradiční způsoby hospodaření. Pálavu, stejně jako řadu jiných CHKO v ČR, je nutné chápat jako území s harmonicky utvářenou krajinou, na jejíž podobě se nesmazatelně zapsal člověk a právě tím se CHKO zásadně liší od národních parků. Ty jsou v ČR pouze čtyři a jejich úkolem je spíše ochrana tzv. divočiny – přirozených nebo lidskou činností jen málo ovlivněných ekosystémů.   

Čím je Pálava výjimečná?

I přes svou malou rozlohu zaujímá Pálava výsadní místo mezi chráněnými územími v naší zemi. Díky své geografické poloze a velké pestrosti stanovišť (máme zde kromě lesů a stepí také skály, sutě, jeskyně, pískovny, mokřady, slaniska atd.) patří mezi absolutně nejbohatší místa. Jako příklad mohu uvést čerstvou informaci, že na Děvíně bylo při velmi podrobném průzkumu v roce 2015 nalezeno přes 700 druhů vyšších rostlin na ploše pouhých 300 hektarů. Taková druhová pestrost nemá v ČR obdobu.

Výjimečnost Pálavy dokazuje také to, že je již od roku 1986 biosférickou rezervací a po našem vstupu do EU se stala také součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000. Nemohu zapomenout na skutečnost, že na Pálavě roste endemit – hvozdík Lumnitzerův pálavský, tj. druh, který nikde jinde nenajdete. 

Co připravujete v rámci připomenutí 40. výročí vyhlášení CHKO?

Hlavní akce pro veřejnost se uskuteční 7. května v Klentnici pod Sirotčím hradem a jejím cílem bude představit návštěvníkům přírodu Pálavy. Součástí akce budou mimo jiné také odborné exkurze na Stolovou horu a do okolí Klentnice zaměřené na flóru, faunu a také na tradiční ovocnářství pod Pálavou.

Na začátku dubna by měla být zahájena v galerii Konvent výstava výtvarných prací doktorky Jarmily Červené s tematikou Pálavy. V průběhu celého roku pak bude probíhat fotografická soutěž o nejlepší snímky z pálavské přírody, které se může zúčastnit kdokoliv. Pravidla soutěže budou zveřejněna během února na našich webových stránkách a nejlepší oceněné snímky budou na podzim součástí další výstavy v Konventu. Sběratele dřevěných turistických známek jistě zaujme informace, že je připravena limitovaná série známek se speciálním logem k výročí. 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků