Hlavní obsah
Pomůckou k tvorbě rodokmenu a zároveň potvrzením jeho významu pro poznání života rodinných předků, je řada vydaných knih k tomuto tématu. Foto: Stanislava Dvořáková

Chcete vědět, jak se sestavuje rodokmen?

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí připravila na úterý 18. února genealogický workshop, kde se účastníci dozvěděli, jakým způsobem si mohou vytvořit rodokmen a jak začít s jeho tvorbou.

Pomůckou k tvorbě rodokmenu a zároveň potvrzením jeho významu pro poznání života rodinných předků, je řada vydaných knih k tomuto tématu. Foto: Stanislava Dvořáková
Chcete vědět, jak se sestavuje rodokmen?

Každý se jistě sešel s otázkou, po kom to dítě je, kde se vzalo naše jméno, kde se vzaly naše vlastnosti a dovednosti, tedy kdo byli a jak žili naši předkové. V současné době navíc rodové vlastnické vztahy jsou často podkladem pro vypořádání dědictví nebo restitucí.

Na to vše dává odpověď genealogie, což je pomocná historická věda zabývající se studiem rodových a rodinných souvislostí jednotlivců, t.j. vývojem rodu v kompletním pohledu všech hledisek. Neméně důležitá je její podoblast, která je základem zdravotnické anamnézy, a to klinická genealogie, která je souhrnem chorob předků, příčinami úmrtí a rodinného prostředí.

V zájmu jednotlivců je pak získat potřebné údaje a vytvořit si tak zvaný rodový strom. Radu jak na to připravila ústecká Městská knihovna. Nabídla k prohlídce i několik odborných knih, které si lze zároveň vypůjčit. Je to Úvod do genealogie a Občanská genealogie od Kristoslava Říčaře, Sestavte si rodokmen - pátrání po svých předcích Blanky Lednické a v roce 2013 vydaný Váš rodokmen - krok za krokem Lenky Peremské.

Základem je shromáždění všech existujících starých dokumentů: rodné listy, úmrtní listy, doklady o uzavření sňatků, výuční listy a vysvědčení, doklady o nabytí vlastnictví a účetní doklady a další významné písemnosti.

Chybějící informace lze dohledat na matrikách, v pozemkových knihách a státních archivech. V uvedených knihách se lze seznámit s badatelskou prací genealoga, s podklady podloženými informativními výpisky (matriky, Zemská správa, Berní úřad), rodovými znaky předků, šlechtickou i občanskou generací. Je zde uveden přehled druhů psaného písma, kdy v zápisech minulých let převládá dnes již méně známý švabach. Významnou pomůckou je ukázka sestaveného rodokmenu.

V knize Lenky Peremské je uvedena řada textů k volbě povolání, údajů o sňatcích a původu jmen v kapitole Nomen omen. Podrobná je ukázka zápisů v matrice o věku zemřelého a příčině úmrtí, kde je upozornění na nutnost výkladu názvosloví nemocí a úrazů pomocí latinsko-německo-českého slovníku.

Skutečné podklady pro tvorbu vlastního rodokmenu lze získat v studijních hodinách badatelny Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí-Hylváty, Pivovarská ulice, který vznikl při reorganizaci územní správy v roce 1960. Na základě další reorganizace se od 1. srpna 2002 stal vnitřní organizační jednotkou nově vzniklé organizační složky - Státního oblastního archivu v Zámrsku, který je veřejným archivem a správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a je přímo řízený ministerstvem vnitra. V rámci tohoto archivu jsou od září 2010 zpřístupňovány zdigitalizované matriky.

Z těchto důvodů byl kurz o tvorbě rodokmenu uskutečněný v knihovně hlavně zaměřen na vyhledávání údajů v digitalizovaných kronikách a matričních knihách prostřednictvím webových stránek.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků