Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Miroslav Knotek

Chcete se zbavit starého auta? Plzeňský centrální obvod zprostředkuje likvidaci zdarma

Problematika odstavených vozidel je komunikována snad na všech plzeňských městských obvodech, nejinak je tomu i ve třetím, centrálním. Ne všechna auta, která jsou odstavena, lze považovat za vraky, mnohdy jde, a to ve většině případů, o dlouhodobě odstavená vozidla.

Ilustrační foto Foto: Miroslav Knotek
Chcete se zbavit starého auta? Plzeňský centrální obvod zprostředkuje likvidaci zdarma

Lze tedy nějakým způsobem rozlišit vrak a dlouhodobě odstavené vozidlo? A co s tím může úřad vůbec dělat?  

„Zákon hovoří zcela jasně – podle § 19 odst. 2, písm. g zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích lze za vrak považovat vozidlo, „které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu,” uvedl David Procházka, místostarosta Městského obvodu Plzeň 3.  

V případě dlouhodobě odstavených vozidel s registrační značkou zjišťuje Úřad městského obvodu Plzeň 3, zda má vlastník vozidla uzavřené platné pojištění za škody způsobené provozem vozidla. Pokud je zjištěno, že vozidlo není pojištěné, zasílá úřad oznámení odboru správních činností Magistrátu města Plzně k zahájení správního řízení podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.  

Pak jsou zde případy, kdy majitel po sejmutí poznávací značky odstaví vozidlo a z vnějšího pohledu není jakkoliv zjevné, že by bylo výrazně poškozeno či technicky nezpůsobilé. Zde je možné připustit zřejmý úmysl majitele vozidlo nepoužívat a zbavit se jej, ale stále to neznamená, že jde o vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pokud je registrační značka na vozidlo znovu připevněna, stává se opět technicky způsobilým k provozu, kdy předchozí nezpůsobilost tak byla pouze přechodná a navíc pouze „právní“. Podobně odstavené vozidlo s registrační značkou, jakkoli zapadané listím a s prošlou technickou kontrolou stále ještě nemusí být „trvale“ technicky nezpůsobilé k provozu, neboť nános špíny lze odstranit a technickou kontrolu obnovit. To znamená, že nezpůsobilost by byla opět pouze přechodná. Absolvuje-li vozidlo technickou kontrolu a kontrolu emisí, může se opět stát technicky („právně“) způsobilým k provozu na pozemních komunikacích.  

Odstavená nepoužívaná vozidla jsou celoměstský problém a občané správně poukazují na to, že blokují parkovací plochy, kterých je zejména v sídlištích nedostatek. Zde ale narážíme na samotnou podstatu problému. Úřad městského obvodu Plzeň 3 může postupovat jen a pouze podle platné legislativy a nemá právo nařizovat vlastníku vozidla, aby auto používal nebo ho odstavil mimo veřejnou plochu.  

„Městský obvod Plzeň 3 ve snaze vyjít vstříc svým občanům a také ve snaze řešit tuto situaci, zavedl novou službu, kdy se majitel starého auta, který se ho chce zbavit, může obrátit na Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 3015 83 Plzeň, odbor dopravy a životního prostředí, který mu zprostředkuje odvoz a likvidaci vozidla a to zcela zdarma,” informoval David Procházka.  

Další informace o této službě je možné získat na telefonním čísle 378036523 nebo e-mailové adrese: slajsovap@plzen.eu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků