Hlavní obsah
Ve čtvrtek 12. června se konala tisková konference, která seznámila s programem a průběhem Celostátní přehlídky SOČ v Plzni. Foto: Gymnázium L. Pika

Celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti hostí Plzeň

Více než 300 talentovaných žáků středních škol z celé republiky se utká v Plzni v závěrečném kole 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti.

Ve čtvrtek 12. června se konala tisková konference, která seznámila s programem a průběhem Celostátní přehlídky SOČ v Plzni. Foto: Gymnázium L. Pika
Celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti hostí Plzeň

SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem pro další vzdělávání.

Celostátní přehlídku SOČ hostí od 13. do 15. června plzeňské Gymnázium Luďka Pika. Vítězové krajských kol soutěží v 18 oborech a své práce budou prezentovat před porotami, ve kterých zasedne devadesátka odborníků z vysokých a středních škol, z vědeckovýzkumných institucí i z praxe.

Hlavním cílem SOČ je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Mladí adepti vědních odborů mají jedinečnou příležitost, nejen vyzkoušet si, jaké to je bádat a objevovat, ale také jak svoji práci prezentovat a obhájit ji před špičkami daného oboru.

„Středoškolskou odbornou činnost považuji za jeden z vrcholných aspektů samostatné tvůrčí práce středoškolského učitele, neboť pro něj představuje náročnou výzvu: dokázat odhalit a získat talentovaného žáka pro problematiku určitého oboru, dále ho správně orientovat a kvalifikovaně ho vést tak, aby výsledky badatelské práce obstály před odbornou porotou. Fakt, že naše gymnázium bylo pro rok 2014 vybráno a spolupořádá celostátní kolo SOČ, vnímám jednak jako ocenění vysoce kvalitní práce při zajišťování organizace krajských kol, která gymnázium pořádá již dvanáctým rokem, ale zejména se jedná o potvrzení odbornosti a kvalit našich učitelů, kteří s talentovanými žáky umí pracovat,” uvedl ředitel Gymnázia Luďka Pika Aleš Janoušek.

O tom, že řada prací je na velmi vysoké úrovni, se může přesvědčit i veřejnost, protože obhajoby prací jsou volně přístupné. Uskuteční se v prostorách Gymnázia Luďka Pika v sobotu 14. 6. od 8.00 do 16.30 hodin. Velmi zajímavý obraz o SOČ poskytují i posterové prezentace, které si připravila většina soutěžících. Postery si zájemci budou moci prohlédnout v prostorách gymnázia v sobotu odpoledne od 15.00 hodin.

„Je potěšitelné, že zejména v posledních letech se vybraní autoři účastní se svými projekty, na základě navazujících výběrových řízení, významných zahraničních soutěží v Evropě i v zámoří a také že prakticky každoročně mnozí z nich získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů řadu ocenění. Proto i letos bude součástí hodnocení prací a obhajob SOČ návrh k výběru do širší nominace prací a autorů k případné účasti na významných tuzemských i zahraničních soutěžích,” upozornil předseda Ústřední komise SOČ Milan Škrabal.

Slavnostní zahájení i závěrečné vyhlášení vítězů Celostátní přehlídky SOČ se uskuteční v Techmania Science Center.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků