Hlavní obsah
Druhá svíce má být podle tradice rozsvícena na adventním věnci o druhé adventní neděli. Foto: Profimedia.cz

Druhá adventní neděle upozorňuje na krátící se čas do Vánoc

Druhá adventní neděle (zvaná také bronzová) nás upozorňuje na to, jak rychle ubíhá čas. Do Štědrého dne totiž zbývají už jen dva týdny. Tedy poměrně krátká doba na vánoční přípravy. Na shánění dárků, pečení cukroví a předvánoční úklid.

Druhá svíce má být podle tradice rozsvícena na adventním věnci o druhé adventní neděli. Foto: Profimedia.cz
Druhá adventní neděle upozorňuje na krátící se čas do Vánoc

Advent ale není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity. Právě naopak. Toto čtyřtýdenní období nabádá ke ztišení, klidu a rozjímání. Pro věřící je časem velkého očekávání a nadějí, že Bůh splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal Ježíše Krista na svět. Během adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval i půst.

Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl advent chápán jako doba přípravy na oslavy narození Páně, v Galii byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti. Počet čtyř adventních nedělí se prosadil v 10. až 11. století. Například pravoslavná církev dodržuje šestitýdenní advent dodnes.

Už jsme psali, že s adventem je neodmyslitelně spojen také adventní věnec. O druhé adventní neděli na něm zapalujeme druhou svíci. Podle dnes zřejmě nejrozšířenější teorie byla tradice adventních věnců založena v prvé polovině 19. století německým protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem v přístavním městě Hamburku. Vytvořil jakéhosi předchůdce věnců dnešních, kterým chtěl přiblížit dětem blížící se Vánoce.

Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel. Letos Chanuka začíná právě o druhé adventní neděli - 9. prosince. Chanuka je oslavována na celém světě jako jediný z židovských svátků veřejně v ulicích.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků