Hlavní obsah

Státní fond rozvoje bydlení

Foto: Státní fond rozvoje bydlení
Článek

Státní fond poskytující ve svých programech prostředky určené na podporu bydlení.

Mezi nejvyhledávanější programy fondu patří podpora mladých nízkoúročenými úvěry, která nahradila dřívější takzvanou novomanželskou půjčku. Fond dále poskytuje pomoc při napravování škod vzniklých v důsledku povodní, angažuje se ve výstavbě sociálních bytů a v rámci programu Panel se podílí na rekonstrukci panelových domů. Rovněž se zabývá poradenskou činností.

Fond byl zřízen v červenci 2000 zákonem č. 211/2000 Sb., sídlí v Olomouci a jeho nejvyšším orgánem je sedmičlenný výbor fondu. Předsedou tohoto výboru je ministr pro místní rozvoj, všichni členové jsou voleni vládou na čtyřleté období. Kontrolním orgánem je pětičlenná dozorčí rada, jejíž zástupce volí poslanci Parlamentu ČR. Nad fungováním celé instituce dohlíží ředitel fondu.

Ačkoli se často diskutuje o zrušení fondu kvůli nákladnému provozu, obecně se těší značné oblibě. Například v roce 2009 došlo prostřednictvím programu Panel k vyplacení více jak dvou a půl miliardy korun, které pokryly rekonstrukci zhruba 80 tisíc bytů. Také bylo uzavřeno kolem 2 700 úvěrů mladým přibližně za 800 miliónů korun.