Hlavní obsah

Petr Moos

Foto: archiv Pravo, Právo
Článek

Petr Moos působil jako ministr dopravy ve vládě Josefa Tošovského v roce 1998. Jako o možném ministrovi dopravy se o něm začalo hovořit i v roce 2013 v souvislosti se jmenováním úřednické vlády Jiřího Rusnoka.

Moos se narodil 3. února 1946 v Praze. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT a v letech 1974 až 1986 pracoval jako vývojový pracovník v Tesle. Do roku 1993 působil jako šéfredaktor odborného časopisu Slaboproudý obzor.

Začátkem 90. let působil jako odborný poradce ředitele TEC (konsorcia pro telekomunikace a elektroniku, zřízeného vládou USA jako nevýdělečná organizace pro střední a východní Evropu) a představenstva Asociace provozovatelů telekomunikačních sítí a kabelové televize. V letech 1993 až 1998 byl také děkanem Fakulty dopravní ČVUT, přičemž v roce 1997 byl jmenován profesorem v oboru elektronika a sdělovací technika.

Od ledna 2001 pracoval Moos jako ředitel divize podnikového poradenství společnosti Deloitte & Touche, později se stal proděkanem pro vědu a výzkum a vedoucím katedry informatiky a telekomunikací na fakultě dopravní ČVUT, kde dosud působí.

Ministrem úřednické vlády

V roce 1998 si jej Josef Tošovský vybral do své úřednické vlády. Vládní angažmá se Moos možná zopakuje. V souvislosti se jmenováním Jiřího Rusnoka premiérem úřednické vlády se o něm hovoří jako o možném ministrovi dopravy.

Petr Moos je autorem dvou knižních monografií, autorem nebo spoluautorem 103 článků v odborných časopisech a sbornících v ČR i v zahraničí a autorem nebo spoluautorem 11 patentů a autorských osvědčení. Je ženatý a má tři děti.

Dne 28. října 2015 byl prezidentem Milošem Zemanem vyznamenán medailí Za zásluhy.

Řídící výbor Českých drah ho 13. července 2018 jmenoval členem dozorčí rady a zároveň navrhl na post jejího předsedy, a to vzhledem k jeho odborným a profesním zkušenostem. Ze zdravotních důvodů 30. dubna 2019 na post předsedy i člena dozorčí rady rezignoval.