Hlavní obsah

Justiční stráž

Foto: Profimedia.cz
Článek

Justiční stráž je ozbrojeným sborem, jehož členové zajišťují pořádek a bezpečnost v budově soudů a při výkonu pravomoci Nejvyššího správního soudu. Justiční stráž je součástí Vězeňské služby.

Vězeňská služba byla zřízena s účinností od 1. ledna  1993 zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Justiční stráž je podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, místopředsedy soudu, případně dalších pověřených osob.

Práva a povinnosti

Příslušníci Justiční stráže mají pravomoc vykázat osoby z jednací síně nebo jiného místa činnosti soudu, mají přítomné osoby chránit před fyzickými útoky a zajišťovat nerušený průběh jednání soudu.

Mohou také zabezpečovat ozbrojenou ochranu při přepravě utajovaných informací, cenností v úschově soudu a přepravy vyšších peněžních částek. Do jejich kompetencí patří i ochrana utajovaných svědků či zaměstnanců soudu. Mohou také pomáhat při doručování písemností, pokud to situace vyžaduje.

Při plnění svých úkolů může Justiční stráž spolupracovat s Policií ČR. Při střežení objektů je příslušník Justiční stráže oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí. Může také prohlížet jejich zavazadla i věci a prohledávat dopravní prostředky při vjezdu i výjezdu.

Příslušník Justiční stráže může ze zákona požádat při plnění svých povinností požádat kohokoliv o pomoc, přičemž dotyčný je povinen ji poskytnout, pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou. Této povinnosti jej mohou zprostit také jiné závažné okolnosti.