Hlavní obsah

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFFR)

Foto: Profimedia.cz
Článek

Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá svými dotacemi ke snížení nerovností mezi jednotlivými evropskými regiony. Je nejbohatším ze strukturálních fondů Evropské unie.

Již od roku 1974 se fond zaměřuje na pomoc a rozvoj zaostávajících regionů Evropské unie, aby tak nechal vymizet nerovnosti mezi jednotlivými oblastmi. Společně s Evropským sociálním fondem je součástí regionální politiky EU, která pracuje na principu pomoci bohatých států státům chudším. Při přerozdělování své pomoci rovněž zohledňuje regionální specifika a zaměřuje se na oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním.

Fond investuje především do dopravní infrastruktury, zdravotnictví, vzdělávání, životního prostředí, kultury a energetiky. Zabývá se též regenerací průmyslových oblastí a některých upadajících oblastí. Podporou přímých investic do podniků se snaží zajistit dostatek udržitelných pracovních míst.