Hlavní obsah
Pražský hrad. Ilustrační foto Foto: Ondřej Kořínek, Novinky

DOKUMENT: Plné znění článku 66 Ústavy ČR

Plné znění článku 66 Ústavy České republiky a související ustanovení o přechodu pravomocí prezidenta.

Pražský hrad. Ilustrační foto Foto: Ondřej Kořínek, Novinky
DOKUMENT: Plné znění článku 66 Ústavy ČR

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.

Pravomoci, příslušející v takovém případě předsedovi vlády:

 • zastupuje stát navenek
 • sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy
 • je vrchním velitelem ozbrojených sil
 • přijímá vedoucí zastupitelských misí
 • pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí
 • propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán
 • jmenuje soudce
 • nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
 • má právo udělovat amnestii.

Pravomoci, příslušející v takovém případě předsedovi Poslanecké sněmovny:

 • jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi
 • svolává zasedání Poslanecké sněmovny
 • rozpouští Poslaneckou sněmovnu
 • pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády
 • jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
 • jmenuje členy Bankovní rady České národní banky
 • vyhlašuje volby do Senátu.

Pravomoci, příslušející v takovém případě předsedovi Senátu:

 • vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny
 • přebírá pravomoci uvedené u předsedy Poslanecké sněmovny, pokud se prezidentský úřad uvolní v době, kdy je Sněmovna rozpuštěná

Pravomoci, které nikdo nepřebírá:

 • jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
 • jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu z jeho členů
 • vracení zákonů Parlamentu
 • jmenování a povyšování generálů
 • nikdo také nepřebírá pravomoc podepisovat zákony, což ale podle ústavních odborníků nic nemění na jejich platnosti.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků