Exponáty jsou zapůjčeny z Grafické sbírky Národní galerie v Praze a divák uvidí ve velmi působivé instalaci 80 leptů a akvatint ze čtyř nejslavnějších cyklů Goyi – Rozmary, Přísloví, Hrůzy války a Býčí zápasy.

Goya v evropské grafice patří k absolutní veličině. Nejblíže má svými vizemi k Apokalypse renesančního Albrechta Dürera. Zatímco ale Dürer představil děsy, které možná přijdou při posledním soudu, Goya zobrazil hrůzy, které sám prožil, takže vystavené cykly jsou jeho osobním výkřikem plným zděšení o stavu tohoto světa.

Vše je povoleno

Ožívá tu temné Španělsko. Čarodějnické sabaty jsou opravdu reálné, býčí zápasy představují nejkrutější podívanou a válka s napoleonskými vojáky se mění v krvavou řež, kde je povoleno vše – a záleží jen na tom, aby člověk přežil. Spánek rozumu plodí nestvůry, to bylo Goyovo tvůrčí krédo.

Násilné a tragické události, které Goya velice citlivě vnímal, nejsou zachyceny s dokumentárním realismem, ale v dramatických a emotivních kompozicích. Sen se tu prolíná s realitou, historie s mytologií, křesťanství s pověrami.

FOTO: Repro katalog

Až brutálně působící detaily vytváří živý účinek autentičnosti i ve scénách, které Goya téměř zcela zaplnil symboly. Jeho osobní svědectví šlo ruku v ruce s dokonalým mistrovstvím grafické techniky.

Výstava tak nabízí úžasný zážitek a také unikátní pohled na svět Goyova velkého a nadčasového umění.