Například vila dr. Karla Reissiga, která byla v Brně postavena v letech 1901–1902 podle projektu architekta Leopolda Bauera. Je zajímavá nejen svou architekturou ne zcela tradiční secese, ale především svým utvářením dispozičním, které představuje poměrně nový způsob organizace bydlení v rodinném domě.

Vile je věnovaná útlá, ale hutně psaná kniha Jindřicha Vybírala. Provází čtenáře vilou, jako by ho přenesla do doby počátku století, nabízí mu bohatou dobovou obrazovou dokumentaci.

Představuje mu také architekta, krnovského rodáka, žáka a asistenta Otty Wagnera a jednu z důležitých osobností vídeňské secese. Je to čtivá publikace, zdaleka ne jen pro historiky a architekty.

Celkové hodnocení: 85 %