Hlavní obsah
Lukáš Nečesaný u soudu Foto: Ludmila Žlábková, Právo

Žalobkyně žádá pro Nečesaného 13 let, ten přísahá, že je nevinný

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí ukončil dokazování v kauze Lukáše Nečesaného (25) a dal prostor k závěrečným řečem. Žalobkyně v ní navrhla pro mladíka 13 let vězení, Nečesaný zopakoval, že je nevinný. Soud své rozhodnutí vyhlásí za týden.

Lukáš Nečesaný u soudu Foto: Ludmila Žlábková, Právo
Žalobkyně žádá pro Nečesaného 13 let, ten přísahá, že je nevinný

11:00 - Předseda senátu soudu Miroslav Mjartan odročil hlavní líčení na příští pondělí, kdy v 10 hodin vyhlásí rozhodnutí. „Je potřeba věc probrat tak, abychom nebyli pod časovým presem,” odůvodnil odročení Mjartan.

10:39 - Soud vyhlásil patnáctiminutovou přestávku.

10:36 - Začíná mluvit Lukáš Nečesaný. „Od toho dne, kdy jsem se dobrovolně obrátil na policii jako svědek, se ze mne policie snažila udělat vraha. Nikdy v životě jsem neměl problémy se zákonem,“ uvedl Nečesaný. „Policisté, vyšetřovatel Jušta, by měli být garanty zákonů, přitom já se domnívám, že oni sami ho porušují. Jsem přesvědčen, že jsem prokázal před soudy svou nevinu. Bohužel jsem byl v nesprávný čas na nesprávném místě. Jsem nevinný a na to přísahám. Je mi upřímně líto, co se stalo poškozené, ale já tím pachatelem nejsem,“ zakončil Nečesaný.

10:30 - Že bylo manipulováno s důkazy, je podle Dítěte patrné z fotografií z místa činu. Je patrné, že někdo přesouval minimálně koště s násadou. „Je vidět na videozáznamu z prvního ohledání a z fotografií z dalších ohledání je patrné, že je na jiném místě,“ řekl Dítě, podle kterého při nařízeném dalším jednání nebylo provedenými důkazy prokázáno navíc vůbec nic.

„Naopak z doplněných důkazů se prohloubily pochybnosti o tom, kdo je pachatelem a že to není můj klient,” řekl Dítě. „Nelze navrhnout nic jiného, než aby soud obžalovaného zprostil,” dodal.

10:28 - Hovořit začal druhý z Nečesaného advokátů Petr Dítě. Opět připomněl, že poškozená prokazatelně trpí amnézií. „Z výpovědí paní poškozené je patrné, že si nepamatuje skutečnosti, nepamatuje si osobu pachatele," prohlásil Dítě. Nepodařilo se vyvrátit závažné pochybnosti o pachových stopách, toto je pochybení policejních orgánů,“ dodal.

10:22 - Chudoba znovu odkazuje na závěr Nejvyššího soudu. „S jeho závěry a s jeho vysloveným právním názorem se obhajoba plně ztotožňuje. Nebyl prokázán ani žádný motiv obžalovaného. Nemohl vědět, že bude mít poškozená další hotovost a že pro ni nepřijede manžel jako obvykle. To mohl vědět jen někdo z rodiny, či kdo je znal.

Ani doposud provedenými důkazy nebyl proveden takový důkaz, který by obžalovaného usvědčoval a nedal se zpochybnit,“ zakončil Chudoba a navrhl, aby byl Lukáš Nečesaný v celém rozsahu obžaloby zproštěn, neboť nebylo prokázáno, že spáchal skutek uvedený v obžalobě.

10:20 - Obhajoba se vyjadřuje k dalším skutečnostem.

„První ohledání místa činu – žádná kupička vlasů, věci jsou rozházeny po zemi. Teprve po 6 dnech jsou odebírány pachové stopy. Z videozáznamu je zřejmé, že tam je osoba bez návleku.  Z druhého a třetího ohledání nebyl pořízen žádný videozáznam.

Rekognice, která byla prováděna v nemocnici – tak myslím, že tento úkon za rekognici nemohu ani nazvat. Při prvním pokusu, který byl s albem fotografií, paní poškozená neoznačila pachatele. Vyslovil to vyšetřovatel. Totéž u druhého pokusu, ale tam se stalo už to, že poškozená obžalovaného přímo vyloučila. V přepisu záznamu nejsou tato slova poškozené zaznamenána.“

10:10 - Chudoba se vyjadřuje ke znaleckému posudku týkajícímu se pachových stop. „Znalec uvedl, že vychází z předpokladu, že bylo vše provedeno tak, jak má být. Ale nic neověřoval,“ prohlásil Chudoba a dodal: „Celá činnost policie od počátku dokazuje řadu chyb.”

9:51 - Obhajoba podle Chudoby nejen nebyla vyvrácena, ale prováděnými důkazy byl Lukáš Nečesaný jako pachatel vyloučen. Chudoba odmítl, že by Nečesaného motivem byly peníze. „Kdykoliv své rodiče požádal, měl své prostředky,“ řekl Chudoba.

9:48 - Chudoba k osobě svědkyně – expřítelkyně vyšetřovatele:

„Jestliže tato osoba je označena jako nevěrohodná, pak se divím, že jako hodnověrný je hodnocen svědek obžaloby, kterému se měl obžalovaný ve věznici svěřit, že motivem jeho jednání je zisk. Uvedl, že je to osoba výbušná, o žádném zisku nehovořil. Skutečnost, že tento svědek vyvrátil motiv, je uvedena v odůvodnění Nejvyššího soudu,“ upozornil Chudoba. „Kupička vlasů na místě uprostřed provozovny být ani nemohla, protože poškozená pokračovala v činnosti po odchodu pana obžalovaného, a to až do příchodu pachatele,“ okomentoval další z důkazů ze závěrečné řeči státní zástupkyně.

9:41 - „Když si soud připomene dokumentaci z místa činu – nikde na podlaze neuvidí ani třísku. Při takto vedeném útoku musely být úlomky na podlaze. To je další z důkazů, že poškozená popisuje útok jinak, než se stal. A že tedy trpí amnézií,“ tvrdí Chudoba.

9:39 - Další pasáž závěrečné řeči Oldřicha Chudoby se věnuje výpovědi svědkyně- sousedky, která sledovala provozovnu holičství z okna protějšího domu. Podle obžaloby její svědectví usvědčuje obžalovaného. „Já říkám v souladu s tím, co uvádí Nejvyšší soud, že to je naopak, že to jsou důkazy, které vylučují pana Nečesaného jako pachatele,“ prohlásil Chudoba. „Vše je postaveno na výpovědi svědkyně, která ale nezaregistrovala další osoby, které se tu pohybovaly,“ dodal.

9:35 - „Jak to je s pamětí poškozené, ukazují i její výpovědi. Při hlavním líčení uvedla, že policisté jeli náhodně kolem a zastavili se u ní v provozovně. Následně při výslechu uvedla, že je sama volala. Ale na otázku obhajoby, proč je volala, neodpověděla,“ připomněl Chudoba.

9:32 - „Znalci jednoznačně potvrdili – a to až na tlak obhajoby, protože původně posudky zpracovány nebyly, obžaloba je nepotřebovala – že obžalovaná trpěla amnézií retro i anterográdní, a to i 2.9. při svém výslechu,“ pokračoval Chudoba.

9:25 - Závěrečnou řeč obhajoby zahájil advokát Oldřich Chudoba, který reaguje na závěrečnou řeč státní zástupkyně. Podle Chudoby existují důkazy, které přímo vylučují osobu pana obžalovaného Lukáše Nečesaného jako možného pachatele napadení poškozené.

„Paní poškozená podle žaloby precizně specifikovala markanty útočníka, Stačí nahlédnout do zápisů výpovědi – původně měl být vysoký jako poškozená, později se zvyšoval. Podobně vlasy,“ konstatoval Chudoba.

Soud s Lukášem Nečesaným

Video: Ludmila Žlábková, Právo

9:25 - „Motivem byl finanční prospěch, byť je ze strany obhajoby upozorňováno s ohledem na prezentovanou materiální situaci rodiny, že takové důvody neměl. Ale v té době byla situace jiná. Obžalovaný byl odstěhován k prarodičům z důvodů absence ve škole, krádeží, užívání drog. Měl k dispozici 100 korun na den, což byla jedna krabička cigaret. A finanční prostředky se mu nedostávaly,“ uzavřela státní zástupkyně a navrhla Nečesaného uznat vinným zločinem vraždy ukončeným ve stadiu pokusu, kdy jednal v úmyslu přímém. 

Trest navrhuje ve výši 13 let nepodmíněně věznice s ostrahou.

9:23 - Výpověď svědkyně – bývalé milenky vyšetřovatele – o manipulaci ze strany vyšetřovatele je podle žalobkyně motivována jejím zájmem získat finanční prostředky od rodiny obžalovaného. A byla mimo jiné vyvrácena.

Kupička vlasů, často zmiňovaná Nečesaným, se podle státní zástupkyně nenalézala na místě označeném obžalovaným, tedy uprostřed provozovny, ale byla dokumentována v blízkosti kamen. „Obžalovaný se tedy musel pohybovat v jiných místech, než připouští, protože odjinud by ji nemohl vidět,“ řekla Faltusová. „Obžalovaný v době, kdy vůbec nebyla jasná příčina napadení kadeřnice, sděluje na sociální síti, že okradli kadeřnici.“

9:13 - „Pachové stopy obžalovaného byly nalezeny na místech, o kterých tvrdil, že se tam nezdržoval, a na předmětech, které prý nebral do rukou. Byla to například kabelka poškozené a šuplík s tržbou,“ řekla státní zástupkyně. Vyšetřovatel nemohl podle ní zmanipulovat pachové stopy tak, jak vypovídala jeho exmilenka, neboť v těchto pachových stopách by musela být i jeho pachová stopa.

9:11 - Státní zástupkyně zmínila, že obhajoba tvrdila, že svědkyně byla ovlivněna vyšetřovatelem Juštou v době poskytnutí krátkodobé ochrany. „Ale tu, jak vypověděli další svědci, prováděla jiná část policie, ne vyšetřovatel Jušta,“ podotkla Faltusová.

Podle ní je nepochybné, že se obžalovaný na místě činu pohyboval. Dle jeho vyjádření tam strávil několik vteřin, ale tato výpověď je podle žalobkyně vyvrácena výpovědí sousedky, která sledovala prostor na ulici před kadeřnictvím z okna svého bytu. Vevnitř byl Nečesaný podle svědkyně minimálně dvě minuty.

Podle státní zástupkyně, pokud by se zde pohyboval ještě někdo jiný, musel by ho spatřit i obžalovaný. Podle znalců nemá obžalovaný žádnou vážnou oční vadu, mohl by prý i řídit automobil. Brýle si tak podle ní mohl sundat, aby si je během napadení nepoškodil.

9:07 - Jediným možným pachatelem je podle žalobkyně právě obžalovaný. „Není pochyb o tom, že poškozená byla napadena přesně tak, jak je popsáno v obžalobě,“ myslí si Faltusová.

Poškozená podle Faltusové mimo jiné opětovně potvrdila, že mezi odchodem posledního zákazníka – malého chlapce – a příchodem pachatele už do kadeřnictví nikdo nevstoupil.

„Poškozená přesně specifikovala markanty útočníka,“ pokračuje Faltusová. „Ze znaleckých posudků vyplývá, že u poškozené amnézie existovala, ale nelze vyloučit, že se jí může paměť vrátit. Porucha paměti se může zlepšit, jak vypověděl znalec. Vizuální paměť má poškozená nejlépe zachovanou,“ dodala.

9:02 - Státní zástupkyně Lenka Faltusová přednáší závěrečnou řeč v této věci už počtvrté.

Neexistuje žádná trestní věc, k níž by se vztahovala tak masivní mediální kampaň jako tato. Celá kauza vyvolává pochybnosti i v oblasti mimořádných opravných prostředků,“ řekla Faltusová a připomíná podání dovolání po neúspěšném odvolání Nečesaného. „Následovala stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti. V době své demise, v poslední den výkonu své funkce. O podané stížnosti rozhodoval zcela jiný senát než ten, který by rozhodoval o podaném dovolání, kdyby nebylo vzato zpět. Toto je zcela nestandardní postup,“ pokračovala žalobkyně.

8:53 - Soud přistoupil k závěrečným řečem.

8:51 - Obhajoba žádá v dalším dokazování předvolání soudního znalce z oboru pachových stop. Vznesené návrhy předseda senátu zamítl a dokazování ukončil.

8:48 - Obhajoba se ptá, s kým se o tomto rozhovoru se svou tehdejší přítelkyní, exmilenkou policisty Jušty, v minulosti bavila.  „S nikým," zněla odpověď. Jak je tedy možné, že dnes vypovídá u soudu, ale neví. Zřejmě prý o tom mluvila s policisty, kteří se jí na exmilenku přišli zhruba před rokem zeptat.

Tím její výpověď skončila.

8:44 - „Já se zeptala, jestli to je pravda, a ona mi řekla: ‘Co myslíš?‘ a usmívala se,“ řekla svědkyně s tím, že měla pocit, že si to tedy bývalá milenka vyšetřovatele vymyslela. Na dotaz státní zástupkyně, za co chtěla exmilenka vyšetřovatele dostat nějaké peníze, svědkyně odpověděla: „Za výpověď u soudu ve prospěch pana Nečesaného.” Podle výpovědi svědkyně mělo jít o informaci o manipulaci s důkazy, které se měl údajně dopustit vyšetřovatel Jušta v neprospěch Nečesaného.

8:43 - Z výpovědi svědkyně vyplývá, že se jí exmilenka vyšetřovatele Jušty pochlubila, že je na případu Nečesaný zainteresovaná.

„Myslela, že dostane od Nečesaných peníze,” řekla svědkyně.

8:39 -  vypovídá přítelkyně exmilenky vyšetřovatele případu Lukáše Nečesaného. Státní zástupkyně se jí ptá na vztah vyšetřovatele a této bývalé milenky, která také u soudu vypovídala jako svědkyně.

Ta minulý týden při hlavním líčení uvedla, že jí vyšetřovatel případu měl prozradit, že je Nečesaný nevinný a že bylo manipulováno s fotografiemi při rekognici.

8:35 -  Předseda senátu Miroslav Mjartan zahájil hlavní líčení. Justiční stráž přivedla svědkyni, která bude vyslechnuta. Její výslech si vyžádala státní zástupkyně

Nečesaný měl podle obžaloby před čtyřmi lety napadnout polenem kadeřnici v Hořicích na Jičínsku, několika ranami ji udeřit a ukrást desetitisícovou tržbu.

Nečesaného případ začal znovu projednávat senát soudce Miroslava Mjartana počátkem letošního září. Původně byl mladík jiným senátem odsouzen v roce 2014 na 16 let do vězení. Vrchní soud v Praze ale tento rozsudek zrušil. Hradecký soud ale i napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení.

V dubnu 2016 jej hradecký soud znovu odsoudil, tentokrát ke 13 letům vězení, a pražský vrchní soud verdikt potvrdil. Nečesaný si ale podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten mu nejprve výkon trestu přerušil a následně loni v prosinci odsuzující rozsudek zrušil a případ tak vrátil na začátek.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků