„Celkem šlo o pět tlakových lahví. V jedné byl kyslík, ve druhé acetylen, ve třetí argon a poslední dvě byly propanbutanové,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

FOTO: HZS Libereckého kraje

Ze zadního prostoru dodávky se požár během chvíle rozšířil na celé vozidlo. Hasiči zlikvidovali plamenné hoření pomocí dvou vodních proudů a dále na místě nasadili stabilní monitor na ochlazování tlakových lahví. Z bezpečnostních důvodů byla uzavřena zóna v okruhu 100 metrů, naštěstí nebylo nutné nikoho evakuovat.

Zvláštní pozornost věnovali záchranáři zejména acetylenové tlakové lahvi. Ta musí být v případě vystavení účinkům požáru chlazena podle bojového plánu nejméně 24 hodin. Z bezpečnostních důvodů proto byla lahev transportována za doprovodu policie a přísných bezpečnostních opatření do pískovny v Provodíně.

FOTO: HZS Libereckého kraje

„Zde ji policejní pyrotechnik ve 21.30 hodin prostřelil. Lahev byla znovu ponořena do vodní lázně a odvezena na stanici v České Lípě. Zabezpečena bude muset být dalších 72 hodin. Odtah dodávky se zbylými tlakovými lahvemi si zajistil majitel,“ dodala Štrauchová.

Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 800 tisíc korun, příčina je zatím v šetření.