„Skutkové i právní závěry soudu prvního stupně jsou správné. Můžeme pouze konstatovat, že jeho rozhodnutí je vyčerpávajícím způsobem zpracováno,“ sdělil předseda odvolacího senátu Jiří Švehla. „Danou problematiku je třeba posuzovat podle tehdy (v roce 2005) platných předpisů,“ dodal soudce s tím, že podmínky pro vyvlastnění splněny byly, i když se odkupní cena za pozemek může žalobcům zdát nedostatečná.

Více než deset let táhnoucí se spor se týká parcely o výměře 3500 metrů čtverečních u dálničního sjezdu nedaleko Praskačky na Královéhradecku. Sourozenci se snažili zrušit rozhodnutí o vyvlastnění pozemku z roku 2005.

Bažant se Šimůnkovou totiž nesouhlasí s odkupní cenou 63 korun za metr čtvereční pásu půdy pro dálnici. Jejich sousedka Ludmila Havránková přitom dostala 1100 korun za jeden čtvereční metr. Podle ŘSD je ale cena za pozemek daná katastrálním rozdělením pozemků. Pozemek Havránkové leží v katastru Hradce Králové, kdežto pozemek sourozenců spadá pod Lázně Bohdaneč. Ty však na rozdíl od hradeckého magistrátu vyvlastnění pozemku nijak nebránily.

Podle ŘSD se navíc cena pozemků během let měnila.

Rozdělení půdy na dvě části

„Cítíme se poškozeni tím, že změnou a odnětím této problematiky správnímu soudu, kde jsme byli úspěšní při tom jednání, je případ projednáván civilním soudem, jehož názor je jiný. Nerozumím tomu a ponechávám na soudu, aby posoudil moje námitky,“ uvedl ve čtvrtek u soudu Bažant.

Bažantovi navíc vadí, že vyvlastněný pozemek rozděluje jeho půdu na dvě menší plochy, které jsou v podstatě nevyužitelné. „Došlo k vyvlastnění pozemků mimo těleso dálnice, čímž byl zamezen přístup na zbývající pozemek,“ konstatoval Bažant.

Lázně Bohdaneč vydaly rozhodnutí o vyvlastnění v roce 2005, přičemž pardubický krajský soud Bažantovu žalobu zamítl. Stejně tak učinil o sedm let později. Vrchní soud v Praze pak na základě Bažantova odvolání případ vrátil kvůli doplnění žaloby. V únoru letošního roku Krajský soud v Hradci Králové opětovně žalobu zamítl s tím, že má Bažant se Šimůnkovou zaplatit přes sedm tisíc na soudních výlohách.

O výši odkupní ceny bude soud ještě rozhodovat.