Hlavní obsah

Bioplynové stanice mají v Komerční bance zelenou

Obnovitelné zdroje energie jsou v současné době často diskutovaným tématem. A není tomu jinak ani v oblasti bankovnictví, jelikož bez peněz nejde žádný takový projekt realizovat. Na postoj Komerční banky k této problematice jsme se zeptali Ing. Jiřího Cairoly, ředitele útvaru Marketing Corporates & Municipalities KB.

Bioplynové stanice mají v Komerční bance zelenou

Jaký vztah má KB k projektům řešícím alternativní zdroje energie?

Určitě pozitivní. Chápeme finanční podporu takových projektů jako náš příspěvek k zachování udržitelného vývoje společnosti. Můžu říci, že již delší dobu financujeme fotovoltaické projekty, výstavby bioplynových stanic a že se určitě nebráníme ani financování dalších možných alternativních zdrojů energie. Jednoznačně patříme mezi přední banky v ČR, které se touto problematikou zabývají.

Nás by zajímaly hlavně projekty zaměřené na výstavbu bioplynových stanic. Má už banka s financováním těchto projektů nějaké konkrétní zkušenosti?

Komerční banka již úspěšně financovala několik takových projektů. Takže své zkušenosti máme. Navíc v KB velmi dobře funguje tým specialistů na financování alternativních zdrojů energií, který je připraven poskytnout individuální konzultace a navrhnout nejlepší způsob financování už při přípravě podnikatelského záměru. V současné době věnujeme velkou pozornost aktivitám zemědělských subjektů, pro které bioplynové stanice nabízejí reálnou alternativu pro smysluplné využití zemědělské produkce a zároveň novou podnikatelskou příležitost. Z hlediska investice je pro zemědělce zajímavá především garantovaná výkupní cena. Ta zaručuje po dobu nejméně
15 let stabilní příjem a možnost sestavení jasného cash-flow projektu.

Nabízí banka financování účelově založeným i existujícím společnostem?

Ano. Tyto projekty jsou zpravidla financovány podle pravidel projektového financování a mohou vyžadovat založení jednoúčelové společnosti pro provozování bioplynové stanice. Banka je připravena financovat i projekt již existující společnosti, například pokud to vyžadují pravidla dotace.

Jaká je minimální výše vlastních zdrojů a co vše zahrnují?

Minimální výše vlastních zdrojů je 5%. Považujeme za ně veškeré prokazatelně vynaložené prostředky na projekt jako např. úhrady za energetický audit, za studii proveditelnosti atd.

Je možné počítat s dotacemi na bioplynové stanice, ať už ze státního rozpočtu, nebo z prostředků EU?

Na produkci bioplynu se vztahují finanční podpory z operačních programů a ze státního programu na využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. KB umí prostřednictvím našich specialistů KB EU Point poradit i s možnostmi získání těchto dotací. V minulosti již bylo za podpory KB EU Point realizováno více než 10 bioplynových stanic za více jak 750 milionů Kč.

Co si má žadatel o financování připravit před prvním jednáním s bankou?

Před zahájením jednání s bankou by měla být jasná představa o projektu po stránce technické, ekonomické, realizační i provozní. Vše to, co je nutné pro reálný podnikatelský záměr.

Jakou konkrétní pomoc může KB při realizaci bioplynové stanice poskytnout zájemcům?

Můžeme být nápomocni při zpracování podnikatelského záměru s ohledem na budoucí dluhové financování, dále najdeme optimální strukturu financování s ohledem na konkrétní projekt, a tím přispějeme k dosažení maximálně efektivního financování. Konkrétně můžeme nabídnout krátkodobé překlenovací úvěry na pokrytí DPH, střednědobé úvěry na předfinancování dotace a dlouhodobé investiční úvěry na výstavbu bioplynové stanice; dále pak odložení splátek jistiny po dobu výstavby nebo pravidelné splácení úvěrů z výnosů generovaných projektem, tedy z tržeb za prodej elektrické energie, případně tepla.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků