Nutno říci, že v roce 1988 jsem byl studentem IV. ročníku gymnázia, kdežto v letech 1998 až 2014 ředitelem gymnázia, tedy dívám se trochu jinýma očima. Nicméně:

Co je stejné?

Ideologická indoktrinace je ukotvena v hlavních školních předpisech a zákonech. V roce 1988 jistě obsahovaly vedoucí úlohu strany, dělnické třídy a podobně. Nyní Školský zákon uvádí hned v úvodu:

„Zásady a cíle vzdělávání: …cíli jsou zejména … pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku… získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje...“

Gender, rozličná „lidská práva“, boj proti xenofobii… Tyto „ústavní“ principy jsou pak široce rozpracovány v rozličných navazujících kafkovsky závazných/nezávazných dokumentech, rámcových vzdělávacích programech, maturitních okruzích, mimoškolních aktivitách, studentské „odborné“ činnosti a podobně.

Zkrátka identický stav. Identická je i míra nesvobody – tedy učitel, který podobné věci považuje za zhoubné, je může s větším či menším úspěchem ignorovat, ovšem nemůže proti nim aktivně vystupovat – to by hrozily existenční problémy.

Co je jiné?

a) Trend

V roce 1988 byla ideová indoktrinace na sestupné tendenci, jaksi zvyková. 2014 byla v naprostém nástupu (který pokračuje).

b) Snaživci

Počet učitelů aktivně a z přesvědčení sloužící dominujícím ideologickým schématům – je oproti roku 1988 řádově vyšší. Mnohem vyšší bohatství společnosti také umožňuje i mnohem rozsáhlejší a různorodější financování zvlášť prověřených školních aktivistů. Peníze mají nyní větší hodnotu, tedy finanční motivace (různé granty, podpory a podobně) – jsou účinnější.

c) Neexistence nepřítele, který se dá/smí brát vážně

USA byly za Reagana sice výlupkem vší špatnosti a v jádru zahnívajícím společenským systémem, nicméně každý viděl/slyšel/cítil, že někde tam „na Západě“ je jakási jiná společnost, která naše ideologické bludy neuznává, chová se jinak a je nebezpečná! Musí se s ní bojovat. Už s ní bojujeme desítky let a hned tak to neskončí.

Nyní jsou odpůrci nových ideologií podivní lidé, zapšklí a morousovití, mentálně asi nemocní. „Placení dosluhujícími průmyslovými odvětvími“, xenofobní a fašizoidní, ale brát vážně je nelze a nemá se to.

A teď k té e-mailové poště. Zatímco v roce řekněme 1998 (v začátku mé práce ředitele) dominovala korespondence obchodní – nabídky tabulí, křídy – „odeberte 50 ks a dostane 3 další zdarma“, lavic, malování učeben…, v letech 2012 až 2014 už jednoznačně v korespondenci dominují rozličné programy, kurzy, projekty ideové.

Jednou jsem si (v roce 2013) cestuje z Ostravy vláčkem uložil šest e-mailů, které mi během cesty přišly (jiná pošta nepřišla), že o tom musím napsat.

Tak po třech letech:

1) Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (rozesílá mocná neziskovka Člověk v tísni) „…chtěli byste poznat měkké pohledy dětí na to, čím je obohacuje přítomnost spolužáků s výrazně odlišnými potřebami…?“

2) Semináře PedF UK „Diagnostika třídních kolektivů, hudební fyziologie, kurz artefiletiky, reflexe oborové pedagogické práce…“

3) Soutěž Europasecura (organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM). „Jedná se o soutěž pro středoškolské studenty s tematikou evropské integrace, mezinárodních a bezpečnostních (sic!) vztahů… Národní kolo je pak pořádáno s Armádou České republiky…“

4) Výchova „nevýchovou“ se osvědčila! (Cevap.cz – centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů) „…učíme tak děti zodpovědnosti a dáváme jim příležitost k osobnostnímu růstu. A my se můžeme zbavit těžkého břemene, že veškerá tíha zodpovědnosti leží stále jen na nás…“

5) Akce European Youth pro školy

6) Den proti nějaké nemoci (už jsem v mezidobí smazal) volně parafrázováno „…zapojte se do Dne proti hemeroidům (nebo ouholičkám)… uvolněte studenty pro sběr peněz v mobilních týmech …“

Ve všech výše uvedených odesílajících institucích pracují lidé, mají tam počítače, peníze daňových poplatníků a podporu ESF, MŠMT a bůhvíčeho všeho ještě.

Delete, delete, delete, delete, delete, delete, delete.