Pak zákon asi napopáté prolezl parlamentem (o pár hlasů) a nyní máme přes dvě stě stran zákona plus navazující vyhlášky, další školní zákony (např. o pedagogických pracovnících) a každý rok novelu či dvě, která zase přidá nějakou byrokracii, omezení či novou agendu.

V parlamentu je tento týden v prvním čtení další (ještě Chládkova) novela, jejíž nejvýraznější částí je povinná školka neboli prodloužení povinné školní docházky o rok. Ale o tom jsem psal tady v Novinkách již začátkem září.

Krom toho však v novele najdeme dvě velmi podobné věci. Tedy že se zavádí něco centrálního, povinného (a odebírají se tyto pravomoci školám) – a přitom přínos je dílem nulový, dílem negativní. A je to drahé.

1) Stát chce znovu centrálně a „jednotně“ opravovat u maturit slohy z češtiny.
2) Zavedení jednotných příjímacích zkoušek na střední školy.

Ad 1) Tento nesmysl již pár let probíhal. Stát za těžké peníze jednotně školil tisíce kantorů a podrobně se snažil čím dál složitěji určovat, jak opravit sloh. Ale to u slohu (literárního díla) přece nejde. To je, jako byste chtěli jednotně ohodnotit kvalitu všech hudebních skupin v republice. Na základě jedné písničky. Jak byste to jako dělali? Jak byste školili ty komise? Co přesně bodovat? Originalitu a dynamiku projevu? Početnost skupiny? Počet falešných tónů v písni (to odpovídá hrubkám ve slohu, ale jenom o tom sloh není)? Oblečení zpěváka? Bude vyškolený člen komise, tímto milovník tvorby Honzy Nedvěda a věřící člověk neutrálně nebo negativně naladěn při hodnocení skupiny Slayer Revival hrající píseň z alba „God Hates Us All“? A dá jim stejnou známku jako vyškolený komisař – třeba já. Asi těžko.

Stát taky čelil žalobám. Ministr Fiala to moudře zrušil a nechal slohy opravovat na samotných školách, kde přece jen češtinář zná své Pappenheimské.

Stát má u maturity jednotně zadávat testy z češtiny, matematiky i cizího jazyka (nazvané didaktické) a jednotně je opravit, ale veškerá ostatní agenda (slohy, ústní zkoušení) má být v režii samotných škol a stát do ní nemá nijak vstupovat.

Tak teď se zase tedy slohy budou opravovat zase „jednotně“. Super.

Ad 2) Jednotné přijímačky na střední školy
Agenda za desítky miliónů korun. Máme střední školy, gymnázia, průmyslovky, zdravotní školy, konzervatoře… a stát chce zadávat jednotný test. Přitom jde o budoucí povolání, která vyžadují různé dovednosti. Je to stejné, jako kdyby stát dělal jednotný test pro zaměstnance veřejnoprávních rádií, policie, státních lékařů a učitelů a čekal, že se tím zlepší kvalita médií, policie a zdravotnictví.

To, jak si školy vybírají své žáky, ať dobře, nebo špatně, je jejich věc. Někdo se více věnuje náboru žáků a pak má snazší učitelský život, někde zase mají lepší metodiku výuky. Stát má kontrolovat výsledky a cíle vzdělávání, ale cestu, jak k nim dojít, si musí každá škola určit sama.

Příjímací řízení je věc mezi školou a uchazečem. Má být spravedlivé a transparentní. Kritéria má škola s předstihem zveřejnit. Nikdo nesmí být přijat dříve než koncem dubna. To by přece z hlediska státního dirigování k této věci stačilo.

Máme obrovský přebytek středních škol. Spousta z nich je poloprázdná. Máme řadu škol, kde opakovaně neodmaturovalo 40 % maturantů – existují dál.

Jednotné přijímačky přinesou pakárnu pro školy žádané a kvalitní (které beztoho obtížnější testy samy používají, aby si vybraly své studenty) i pro školy, kam nikdo moc nechce, protože těm stát nyní jejich nábor zkomplikuje, ale nakonec stejně slabší uchazeče v nějakém druhém třetím kole přijímacího řízení přijmou.