Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

I v roce 1404 si lidé dávali novoroční předsevzetí. Končila podobně jako naše

Přelom roku bývá dobou, kdy činíme nejrůznější předsevzetí, zejména v oblastech, kde si uvědomujeme, že máme rezervy. Málokdy však tato předsevzetí vydrží delší dobu. Samotná novoroční předsevzetí však mají dlouhou tradici. Už si je dělal i florentský kupec Gregorio Dati v roce 1404 a pečlivě je zapsal do svého deníku.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
I v roce 1404 si lidé dávali novoroční předsevzetí. Končila podobně jako naše

Leden je dobrý měsíc na ohlédnutí za minulostí i plánování dopředu. V řadě jazyků je totiž nazýván podle římského boha se dvěma tvářemi jménem Janus. Tradice vytvářet si předsevzetí není rozhodně tradice novou, jak o tom svědčí několik předsevzetí, která si do svého deníku zapsal středověký benátský kupec a rozepsala se o nich historička Danièle Cybulskieová ve svém článku pro server Medievalists.net.

Gregorio Dati byl jeden z mnoha florentských kupců. Žil v letech 1362 až 1435 a většinu svého života obchodoval s hedvábím. Pro historiky je však jeho život nesmírně důležitý proto, že si Dati vedl pečlivý a podrobný deník, který odhaluje podrobnosti tehdejšího florentského středověkého života.

Dati byl vskutku renesanční muž. Dalším jeho dílem byl manuskript La Sfera, souhrn astronomických a navigačních map doprovázený veršovanými popisy.

Z hlediska předsevzetí je důležitý jeho zápis z prvního ledna roku 1404. Tehdy si totiž Dati předsevzal tři věci. A zatímco naše předsevzetí se dost často týkají fyzické stránky našich životů – přestáváme kouřit, začínáme zdravě jíst, hubneme – Dati chtěl být lepším křesťanem.

Dobře věděl, v čem by se měl polepšit

„Od mého narození před čtyřiceti lety, málo jsem dbal Božích přikázání,“ píše v úvodu kupec a přidává sliby, kterými se hodlá řídit. „Od tohoto dne, rozhodl jsem se upustit od toho, abych chodil do obchodu nebo podnikal o církevních svátcích, nebo abych dovolil ostatním, aby pro mě v takovýchto dnech pracovali či hledali zisk,“ zní jeho první předsevzetí.

„Od tohoto dne, rozhodl jsem se na věky věků držet pátek jako den naprosté cudnosti, přičemž do pátku zahrnuji následující noc, kdy se musím zdržet požitku všech tělesných slastí,“ zní druhý závazek, který kupec svému deníku svěřil.

Závěrem ještě přidává třetí předsevzetí. „Rozhodl jsem se tento den činit třetí věc, dokud jsem zdráv a schopen, pamatujíc, že každý den potřebujeme Boha všemohoucího, jenž se o nás stará. Každý den přeji si velebit Boha dáváním almužny, modlitbami či jiným zbožným jednáním,“ zní poslední závazek.

I když obsah závazků se od našich liší, něco mají přece společné, připomíná Cybulskieová. Dati věděl, že všechny tyto věci by měly být pravidelnou součástí jeho života, ovšem on je z nějakých důvodů nečinil. Podobně my víme, že bychom neměli kouřit, měli bychom více cvičit či bychom měli zdravěji jíst.

Kupec si ponechal manévrovací prostor

Tím ale podobnosti nekončí. Dati si, podobně jako my, sepsal tresty pro případ, že by svá předsevzetí porušil. Pokud bude pracovat o svátcích, musí chudým rozdat almužny v hodnotě jednoho zlatého florinu (pro srovnání: obyčejný florentský dům stál kolem 200 florinů).

V případě páteční nestřídmosti, zavazuje se Dati darovat 20 soldi chudým za každý případ nestřídmosti a navrch odříkat 20 otčenášů a zdrávasů (soldi byla drobná stříbrná mince, jejíž hodnota kolísala mezi 65 až 140 soldi za florin). Pokud by snad zapomněl na každodenní zbožné jednání, zavazuje se kupec „dávat almužny chudým ve výši minimálně pět soldi“.

O další, a snad ještě větší, podobnosti svědčí zápis, jenž Datiho usvědčuje z toho, že když si předsevzetí dával, věděl, že je nejspíš poruší. V případě rozhodnutí nepracovat o svátcích ujišťuje, že florin rozdá i v případě, „kdy udělám výjimku v případech extrémní nezbytnosti“.

Dále přiznává, že co se týče cudnosti a střídmosti, zřejmě na to zapomene v případě sexu se svou chotí. Na závěr dodává ještě jednu bezpečnostní pojistku. „Tato rozhodnutí nejsou sliby, ale záměry, které se snažím co nejlépe naplnit,“ píše pro všechny případy Gregorio Dati.

Předsevzetí jiná, a přece tolik stejná

Zda svá předsevzetí Dati dodržel, nevíme. Těžko říci, zda jejich dodržování považoval za samozřejmé. Proti tomu svědčí fakt, že sám o tom nebyl přesvědčen. „Nevěřím vlastním silám se změnit, však doufám v postupné kroky na cestě ke ctnosti,“ píše Dati.

Vědomí vlastních chyb a zároveň optimismus, se kterým Dati věří, že bude lepším křesťanem, připomíná podle Danièle Cybulskieová přístup naší společnosti k novoročním předsevzetím. Lhostejno, zda je splníme či nikoliv, příští rok budeme znovu doufat, že se dokážeme zlepšit.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků