Hlavní obsah
Foto: Profimedia.cz

Deset důvodů, proč se nemusíme dožít roku 2013

Konec světa v roce 2012 je tématem omílaným dokola v mnoha filmech, knihách, ale i internetových diskuzích. Britský deník Daily Telegraph se na apokalyptické teorie podíval pod lupou a nastínil možné scénáře, které by mohly znamenat konec lidstva. Na deset nejzajímavějších se můžete nyní podívat společně s námi.

Foto: Profimedia.cz
Deset důvodů, proč se nemusíme dožít roku 2013

1) Invaze mimozemšťanů

Vědeckofantastický román Herberta George Wellse Válka světů z roku 1898 byl počátkem. Od té doby jsme si mohli přečíst bez nadsázky tisíce knih, popisujících ničivé útoky mimozemských civilizací na bezmocnou Zemi. Vědci zjistili, že strach z něčeho takového mezi lidmi roste se zvýšeným počtem hlášení spatření UFO a dalšími nepřímými důkazy. Pád UFO v americkém Roswellu roku 1947 byl jen začátkem, tvrdí příznivci této myšlenky.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: zcela mizivá

Odůvodnění: Rozumný důvod, proč by k něčemu takovému mělo dojít právě v roce 2012, ve skutečnosti neexistuje. Na vojenský konflikt s případnými jinými civilizacemi si pravděpodobně počkáme o něco déle.

2. Srážka s doposud neobjevenou planetou

Této myšlence jsou věnovány hned tisíce internetových fór, na kterých se lidé ujišťují, že se planeta Země kvapem blíží ke svému smutnému konci. Důvodem má být srážka s cizí planetou, či tak blízký průlet, který stejně vyvolá ničivou katastrofu. V této souvislosti se často mluví o planetě Nibiru. O té psali poprvé Babyloňané a zřejmě měli na mysli Jupiter. Až spisovatel Zecharia Sitchin z ní udělal v 60. letech 20. století ve své knize hrozbu, když ji označil za zatím neobjevenou planetu Sluneční soustavy, která se postará o konec naší civilizace.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: mizivá

Odůvodnění: Zastánci této teorie upozorňují na prohlášení NASA z roku 2005. Tehdy bylo oznámeno, že byla objevena další planeta ve vnějším okraji našeho solárního systému. Mnozí se pak domnívají, že v roce 2012 proletí v naprosté blízkosti Země a způsobí katastrofu. Realita je však taková, že tato planeta jistě do naší části solárního systému vůbec nezavítá.

3. Solární katastrofa

Právě solární katastrofa je apokalyptickým scénářem, který má souviset s proslulým koncem mayského kalendáře a být založena na vědeckém bádání. Tato teorie počítá s tím, že v prosinci 2012 Slunce vymrští vůči Zemi obrovský oblak plynů, jenž planetu pohltí, zničí celý její ekosystém, a způsobí tak zhoubu lidstva. Chybí ovšem důkaz toho, že se něco takového událo už v historii.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: mizivá 

Odůvodnění: Spíše než v těchto letech dojde k něčemu obdobnému zhruba za pět miliard let. V té době by mělo Slunce vyhasnout, změnit se v červeného trpaslíka a pohltit Zemi. Sluneční erupce v této době tak maximálně poškodí satelity či ohrozí astronauty. Za zkázou Země by roku 2012 tedy stát neměly. NASA navíc tvrdí, že 21. prosince 2012 konec světa nenastane. A kdo by nevěřil NASA, že?

4. Posun magnetických pólů

Velmi oblíbenou apokalyptickou teorií je posun či převrácení magnetických pólů. Podle zastánců této teorie je tento scénář nevyhnutelný a spustí sérii katastrofických událostí na naší planetě. Ohání se tím, že existují důkazy, že k něčemu obdobnému došlo na Zemi již dříve. Tvrdí, že posun těchto pólů může být vypočítán na základě studia slunečních skvrn či teorie magnetického pole. Mnoho přívrženců této myšlenky věří, že Mayové a staří Egypťané měli důkazy o tom, že v budoucnu dojde znovu k převrácení magnetických pólů. To se však mají vládci dnešních světových mocností snažit uchovat v tajnosti.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: nepatrná

Odůvodnění: Práce vědců z Princetonské a Toulouské univerzity indikují, že Země se sama překalibrovala a změnila umístění svých magnetických pólů přibližně před 800 milióny let. Usuzují tak ze studia magnetických nerostů v sedimentárních horninách v Norsku. Zjistili, že se severní pól posunul o více než 50 stupňů v době kratší než 20 miliónů let. V čem se tedy vědci a zastánci apokalypsy rozcházejí, je jasné - v časovém úseku, v jakém má k této katastrofě dojít. Podle pesimistů se tak stane v brzké době a proběhne to rychle, geologové odmítají kratší časovou periodu než jeden milión let. A počátek si nedovolují odhadnout.

5. Supervulkán

Supervulkán je černým koněm našeho souhrnu. Jeho erupce by byla nesrovnatelně větší, než všechny erupce v moderní historii. Nejenže by byl islandský Eyjafjallajökull a jeho výbuch v porovnání s tímto supervulkánem absolutně ničím, zcela nicotným by se rázem stal i výbuch italského Vesuvu, který se zapsal do historie lidstva velmi smutným písmem.

Obrovský tlak miliónů tun roztavených hornin a magmatu by se prodral skrz zemský plášť a začal tlačit na zemskou kůru. Výsledná erupce by zničila nejen místo výbuchu a jeho blízké okolí, měla by daleko horší katastrofické následky. Do atmosféry by se dostaly milióny tun úlomků hornin a jedovaté plyny. To by pak zřejmě vyústilo v tzv. nukleární zimu, která by způsobila další dobu ledovou, či ještě hůře, v absolutní vyhlazení života na celé planetě.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: nepatrná

Odůvodnění: Většina teorií točících se ohledně supervulkánů a roku 2012 se zaměřuje na tzv. super-kalderu, která se nachází pod Yellowstonským národním parkem v USA. Satelitní snímky v uplynulých letech zaznamenaly výrazné změny v oblasti a vědci zjistili, že se roztavený masiv v hloubce 16 kilometrů pod povrchem značně pohybuje. Ačkoliv je tedy jasné, že se tato kaldera hýbe, nikdo neřekl, že by měla vybuchnout, natož pak přímo v roce 2012.

6. Třetí světová válka

Snad už v roce 1945, kdy skončila druhá světová válka, začali lidé spekulovat o tom, že v blízké době se rozpoutá další, ještě daleko ničivější celosvětový konflikt. Když Sovětský svaz nechal vybuchnout svou první atomovou bombu o dva roky později, souboj ve zbrojení mezi USA a SSSR započal. Vynález termonukleárních zařízení pak jen urychlil závod, který vyvrcholil roku 1962 Kubánskou krizí, kdy se svět dostal nejblíže k jadernému konfliktu mezi oběma mocnostmi. Od té doby se však situace už spíše zklidňovala. Riziko se pak rapidně snížilo v devadesátých letech 20. století po kolapsu Sovětského svazu. Mnozí si začínají myslet, že kritický jaderný konflikt se odehraje mezi KLDR a Jižní Koreou.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá, ale existující

Odůvodnění: V dnešní době se obavy z jaderné války soustřeďují na rostoucí moc Číny a potenciální reakci ze strany USA. Mluví se i o možném konfliktu mezi Indií a Pákistánem či Severní a Jižní Koreou. Tyto potenciální války by mohly jednoduše vyústit v globální konflikty, během kterých by byly použity i jaderné zbraně.

7. Teroristé disponující zbraněmi hromadného ničení

Už od 11. září 2001 a smrti bezmála 3000 lidí v New Yorku a Washingtonu DC existují obavy, že al-Káida či jiná teroristická skupina dostane do rukou zbraně hromadného ničení. Teroristé by tak mohli třeba vodíkovými bombami zničit velké množství měst západní civilizace, či biologickým útokem vyhladit takřka jakékoliv místo na Zemi. Britská i americká vláda mají připravené přesné postupy, co v případě jaderných či biologických útoků na města dělat. A zastánci konspirační teorie, že za 11. zářím stojí šedé eminence USA, které si potřebovaly odůvodnit plánovanou válku pro získání přístupu k ropě, prý cítí pokračování. Tvrdí, že se může nad některým americkým městem brzy objevit nukleární hřib jen proto, aby vláda odvedla pozornost od jiných kauz.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá

Odůvodnění: Před několika lety Usáma bin Ládin ohlásil, že jeho organizace disponuje několika nukleárními zařízeními, které má však jen jako zastrašovací prostředek. Existovaly obavy, že se teroristická skupina dostala k nějakým nukleárním zařízením z bývalého Sovětského svazu, to se však zatím nepotvrdilo. Nyní však může být hrozbou nestabilní pákistánský režim, který atomovými zbraněmi disponuje. Nikdo tak nemůže zcela vyloučit možnost, že by al-Káida mohla svrhnout vládu a dostat se k jaderným zbraním.

8. Ropný vrchol

Snižování světových ropných zásob související se stále zvyšující se produkcí (vyjma krátkých období kolapsů) je realitou. Avšak teorie ropného vrcholu mluví o okamžiku, kdy těžba ropy dosáhne maxima a poté bude již jen klesat až do konečného vyčerpání. Co se stane v momentě, kdy začne být poptávka větší než nabídka, je otázkou. A kdy se to stane? Mnozí věří, že jsme již do této fáze dospěli, jiní mluví o tom, že se tak stane do deseti let. A zastánci apokalyptické teorie si tento moment opět spojují s koncem mayského kalendáře v roce 2012. Většina světových ekonomik je na ropě přímo závislá a zemědělství na naprosté většině míst světa by zcela zkolabovalo.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá

Odůvodnění: Jen ojediněle se najdou odborníci, kteří zpochybňují fakt, že samotný ropný vrchol nastane. Ostatní řeší dvě konkrétní otázky - kdy nastane a zda bude mít svět již dostatečně vyvinuté alternativní zdroje energie. Optimisté tvrdí, že ropný vrchol nenastane před rokem 2020. Jenže přiznání mnoha ropných společností, že již dlouho berou spíše z uskladněných rezerv, zvyšuje obavy, že jsme již ropného vrcholu dosáhli. A závislost lidstva na ropě je v tomto momentě nezpochybnitelná. Není však rozumný důvod, proč by tento moment měl znamenat bezprostřední armagedon.

9. Totální kolaps životního prostředí

Mantrou dnešních dnů jsou klimatické změny a otázka, zda za ně může člověk a případně v jaké míře. V uplynulých dekádách Země čelila hrozbám, jakými jsou celkové znečištění ovzduší či poškozování ozónové vrstvy. Navzdory mnohým hlasům, že je globální oteplování pouze konspirační teorií a ve skutečnosti se klima v posledním desetiletí ochlazuje, je lidský vliv na životní prostředí v jisté míře nepopiratelný. Totální kolaps by mohlo přinést další oteplování, znečištění oceánů a moří v obydlených oblastech či vymření určitých živočišných druhů. Mnohé části světa by se tak mohly stát neobyvatelnými a způsobit masovou migraci lidí po světě, což by způsobilo opět výrazné nepokoje.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá

Odůvodnění: Někteří vědci trvají na tom, že se v posledním století teploty nikterak nezvýšily, a obviňují světové vlády z manipulace s klimatickými daty. Jenže takových je zatím stále málo. NASA nedávno přiznala, že uplynulá dekáda byla nejteplejší v zaznamenávané historii. V New Yorku se měly průměrné teploty zvýšit od roku 1880, kdy měření začala, o 0,8 stupně Celsia. A na některých místech světa měl být vzestup ještě markantnější.

10. Kolaps kolonií včel

Zima 2008 byla v USA pro včelaře absolutně tragická. Více než třetina komerčních úlů byla ztracena důsledkem tzv. syndromu zhroucení včelstev. Tento jev, při kterém vymřou všechny dělnice, a přežije jen samotná královna, byl pozorován poprvé právě v USA, ale nedávno už byly obdobné případy zaznamenány i v Evropě. Pravý důvod tohoto jevu je zatím neznámý. Spekulace o pesticidech, geneticky modifikovaných plodinách, virech či stále hustších mobilních telefonních sítích a jimi způsobeném záření se zatím nepotvrdily. Lék však zatím neexistuje a hrozba globální pandemie je s rostoucím počtem nakažených zemí stále vyšší a vyšší. Jaké následky by mělo pro lidstvo vymření včel, asi není třeba popisovat.

Foto: Profimedia.cz

Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: znepokojivá

Odůvodnění: Nebýt včel, bylo by vymýceno obrovské množství plodin klíčových pro lidských život. Jmenujme například sójové boby, bavlnu, mnoho druhů ořechů, jablka, hroznové víno či slunečnice, které jsou významným zdrojem oleje pro celý svět. Zhruba třetina světové potravy je přímo závislá na práci včel. Pokud by včely vymřely, nebo jen významně poklesly jejich počty, dostaví se hladomory a potažmo násilí a nepokoje po celém světě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků