Hlavní obsah
Účastníce rekvalifikačního kurzu v Sedlčanech. Foto: archiv Přijedeme za Vámi

Přijeli za nimi a pomohli jim najít práci

Závěrečnou konferencí skončil v uplynulých dnech projekt pro zájemce z regionu středního Povltaví hledající pracovní, uplatnění nazvaný Přijedeme za vámi.

Účastníce rekvalifikačního kurzu v Sedlčanech. Foto: archiv Přijedeme za Vámi
Přijeli za nimi a pomohli jim najít práci

Realizátorem projektu financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR bylo Vzdělávací centrum ACZ, které se zabývá vzděláváním a poradenstvím v personalistice.

Pomoc lidem z venkova
Projekt „Přijedeme za vámi“ začal v květnu 2011 a byl zaměřen na ženy a muže žijící v obcích a malých městech regionu středního Povltaví. Tito lidé jsou na trhu práce znevýhodněni zejména svým bydlištěm. Venkovské prostředí, v němž žijí, se vyznačuje hlavně špatnou dopravní obslužností, částečnou izolovaností a minimálními pracovními příležitostmi a z toho vyplývající vyšší mírou nezaměstnanosti.

Posílit uplatnitelnost na trhu práce

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit u osob z této cílové skupiny uplatnitelnost na pracovním trhu, zapojit je do systematického celoživotního vzdělávání a umožnit jim buď získání vhodného zaměstnání, nebo jim dodat potřebné znalosti a podporu pro zahájení samostatné výdělečné činnosti, zaměřené na využití příležitostí v oblasti jejich bydliště.

Jednou ze zásadních projektových aktivit bylo vzdělávání. V rámci projektu se mohli klienti zdarma vzdělávat v aktivitách, jako například komunikační dovednosti, příprava na přijímací pohovor či základy obsluhy osobního počítače.
Rekvalifikační kurz Základy podnikání pak zahrnoval legislativu, marketing, management, účetnictví, financování, zpracování podnikatelského plánu.

Pomohli i s dopravou

Celkem bylo v rámci projektu uskutečněno 36 kurzů, jimiž prošlo144 klientů ve věkovém rozmezí 20–63 let. Nedílnou a velice důležitou součásti projektu byl svoz klientů z místa bydliště do místa konání kurzu, což se v této oblasti s komplikovanou dopravní obslužností ukázalo jako velmi užitečná služba.

Díky projektovým aktivitám našlo pracovní uplatnění 42 klientů, z toho 17 klientů začalo podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a 25 klientů získalo zaměstnání v pracovním poměru.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků