Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Ztráta zdravotní způsobilosti k práci = konec zaměstnání?

Zdravotní stav není možné nikdy s jistotou předvídat a může se stát, že nás postihne dlouhodobá zdravotní indispozice, která nám znemožní vykonávat dosavadní práci. Musí nám v takovém případě dát zaměstnavatel jinou práci, nebo nám může dát rovnou výpověď. A jak je to s odstupným – budeme mít na něj nárok, když jsme zaměstnání ztratili kvůli zdraví?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Ztráta zdravotní způsobilosti k práci = konec zaměstnání?
Zaměstnavatel mi dal výpověď ze zdravotních důvodů, jelikož jsem podle lékařského posudku pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost. Já si myslím, že je to důsledkem náročného zaměstnání, kdy jsem jako skladník pracoval s těžkými věcmi, musel jsem se často ohýbat atd. Kamarádka mi říkala, že bych tedy měl mít nárok na dvanáctinásobek platu, ale zaměstnavatel mi nic nevyplatil. Jak to tedy je?

Dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti

Dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti je u zaměstnance oprávněn v rámci pracovnělékařské prohlídky konstatovat pouze poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (který je znám jako závodní lékař), případně u nerizikových prací registrující lékař zaměstnance – podle toho, ke kterému lékaři zaměstnavatel zaměstnance vyšle.

Pokud po provedení pracovnělékařské prohlídky lékař dospěje k závěru, že zaměstnanec skutečně pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost ke své práci, uvede tento závěr do lékařského posudku, a to včetně důvodu ztráty této způsobilosti (tedy jedná-li se o důsledek pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo o jinou obecnou příčinu, která nemá přímou souvislost s vykonávanou prací).

Postup zaměstnavatele při dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti

V případě dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti je zaměstnavatel oprávněn buď zaměstnance převést na jinou pro něj vhodnou práci, nebo s ním může z tohoto titulu rozvázat pracovní poměr výpovědí / dohodou.

Dojde-li však k ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů (ať již výpovědí nebo dohodou), pak se rozlišuje, zda příčinou byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání, či nikoliv:

• pokud by došlo ke ztrátě zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu / nemoci z povolání, pak má zaměstnanec ze zákona nárok nejméně na dvanáctinásobek svého průměrného výdělku – POZOR: zaměstnanci by ale nevznikl nárok na odstupné, když by k pracovnímu úrazu došlo v důsledku porušení jeho pracovních povinností nebo opilosti a zaměstnavatel by se současně zprostil veškeré odpovědnosti za škodu související s tímto úrazem;

• pokud by však důvod ztráty zdravotní způsobilosti nesouvisel s prací (jednalo by se o obecné onemocnění), pak zaměstnanec nárok na odstupné ze zákona nemá.

Shrnutí

Ve vašem případě tedy záleží především na tom, jaký závěr byl uveden v lékařském posudku, resp. zda lékař uvedl, že důvodem dlouhodobé ztráty vaší zdravotní způsobilosti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Pokud ano, pak máte nárok na odstupné – a zaměstnavatel je povinen vám jej vyplatit.

V případě, že ale lékař neshledal souvislost mezi vaší nemocí a vámi vykonávanou prací a uvedl v posudku, že se jedná o obecné zdravotní důvody, pak byl zaměstnavatel oprávněn s vámi rozvázat pracovní poměr výpovědí bez odstupného.

Odpovídali Ondřej Chlada a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků