Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: zaměstnavatel mne nutí pracovat nepřetržitě 16 hodin

Jak dlouho může zaměstnanec nepřetržitě pracovat, aniž by tím byl porušen zákon? A jak často se smí výdělečná činnost nad rámec běžné pracovní doby opakovat? Dnešní dotaz svědčí o tom, že to zdaleka nejsou jen teoretické otázky, ale že je čtenáři Novinek řeší v praxi.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: zaměstnavatel mne nutí pracovat nepřetržitě 16 hodin
Pracovní dobu máme osmihodinovou a střídají se nám ranní, odpolední a noční směny. Smí zaměstnavatel nařídit práci tak, že budu v práci 16 hodin? Tedy že budu mít ranní a pak ještě odpolední? Slyšel jsem, že zákoník práce stanoví, že směna nesmí přesáhnout 12 hodin! Zaměstnavatel tvrdí, že tím neporušuje ZP, prý jde o přesčas. Je výklad zaměstnavatele správný?

Dle vašeho popisu je u vašeho zaměstnavatele s největší pravděpodobností zaveden třísměnný provoz. Bohužel už nejde vyčíst, zda je v rámci tohoto provozu vaše pracovní doba rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně, ačkoliv se spíše přikláníme k rovnoměrnému rozvržení – jak sám uvádíte, směny jsou osmihodinové a pravidelně se střídají.

Výkon práce nad 12 hodin je určitě možný, ale pouze za splnění zákonem stanovených podmínek.

Směna versus odpracovaná doba včetně přesčasů

Jedním z těchto omezení je délka směny. U rovnoměrného rozvržení nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin a u nerovnoměrného 12 hodin. Je však třeba si uvědomit, že toto omezení se vztahuje pouze na rozvržení vaši pracovní doby do směn a že směna jako taková nezahrnuje případnou práci přesčas.

Ačkoliv tedy zaměstnavatel nemůže naplánovat směnu delší než 9 hodin (u rovnoměrného) a 12 hodin (u nerovnoměrného rozvržení), práci déle než 12 hodin vykonávat můžete, a to právě v případech, kdy nad rámec naplánované směny pracujete přesčas.

Ovšem i samotná přesčasová práce má svá pravidla.

Přesčasy jen výjimečně

Zaměstnavatel vám může práci přesčas nařídit jen výjimečně a musí k tomu mít vážný provozní důvod.

Rozsah práce přesčas, kterou lze zaměstnanci nařídit, činí maximálně 8 hodin týdně, v kalendářním roce pak nejvýše celkem 150 hodin. Nad tento rozsah již zaměstnavatel bude potřebovat váš souhlas, tedy bude se s vámi muset na práci přesčas dohodnout.

Další omezení přesčasů

Pokud v důsledku přesčasu vykonáváte práci déle než 12 hodin, musí vám zaměstnavatel dát minimálně dvě přestávky v práci na jídlo a oddech po 30 minutách (případně rozdělených na více částí). Tyto přestávky je povinen poskytnout vždy nejdéle po 6 hodinách nepřetržitého výkonu práce.

Při nařizování práce přesčas je zaměstnavatel dále povinen dodržet, abyste měl nepřetržitý odpočinek mezi vašimi směnami (mezi jednotlivými pracovními dny) alespoň 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pokud vám zaměstnavatel tento nepřetržitý odpočinek zkrátí, musí vám ten následující o zkrácenou část prodloužit. Vždy ale musíte nepřetržitě odpočívat alespoň 8 hodin.

Příklad
Z pondělí na úterý je vám v důsledku práce přesčas zkrácen nepřetržitý odpočinek z 12 hodin na 10 hodin. Nepřetržitý odpočinek z úterý na středu vám pak musí být o 2 hodiny prodloužen, tedy musí činit minimálně 14 hodin.

Maximální délka týdenní pracovní doby

U třísměnného provozu maximální délka týdenní pracovní doby (tedy bez práce přesčas) činí 37,5 hodiny týdně. Ve vašem případě by tak směna měla být 7,5 hodinová + 0,5 hodiny přestávka na jídlo a oddech. Pokud by směna byla 8 hodinová + 0,5 hodiny na jídlo a oddech, musí alespoň jedna směna v týdnu být kratší, aby se zaměstnavatel do těch maximálních 37,5 hodin vešel.

Závěr

Zaměstnavatel vám rozhodně nemůže naplánovat výkon práce v ranní a odpolední směně po sobě. Mohl by vám však, a to výjimečně, po odpracování ranní směny na odpoledne nařídit práci přesčas. Pokud splní veškeré výše uvedené podmínky a pravidla, můžete tak jako zaměstnanec v třísměnném provozu odpracovat až 15 hodin v kuse – tedy 7,5 hodinovou směnu + 7,5 hodiny přesčasů. S připočtením 1 hodiny přestávky tak v práci můžete strávit celkem 16 hodin.

Pokud by vám zaměstnavatel nařizoval práci přesčas v rozporu s výše uvedenými pravidly nebo by vám rozvrhoval týdenní pracovní dobu delší, než povoluje zákoník práce, máte právo výkon takovéto práce odmítnout a zaměstnavatel nemůže takové odmítnutí vyhodnotit jako porušení vašich povinností a potenciální důvod k výpovědi. Rovněž se můžete obrátit na úřad inspekce práce, který věc prošetří a může zaměstnavateli uložit pokutu za porušování jeho povinností.

Na dnešní dotaz odpovídali Nataša Randlová a Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků